ارائه مدل آشفتگی زناشویی بر اساس اضطراب کرونا و عاطفه منفی
ارائه مدل آشفتگی زناشویی بر اساس اضطراب کرونا و عاطفه منفی

حدیث خسروی؛ الهه احمدی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 1-20

چکیده
  این پژوهش با هدف تبیین مدل علی تأثیر اضطراب کرونا بر آشفتگی زناشویی با نقش میانجی گری عاطفه منفی انجام گرفت.از نظر هدف، پژوهش کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی_ همبستگی است.جامعه آماری پژوهش شامل تمامی افراد ...  بیشتر
مدل علّی سبک‌های هویت و رفتارهای پرخطر: نقش میانجی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان
مدل علّی سبک‌های هویت و رفتارهای پرخطر: نقش میانجی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان

فاطمه علی دوستی؛ الناز اعلم؛ ,وحیده معافیان

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 21-44

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک‌های هویت و رفتارهای پرخطر با میانجی‌گری تنظیم شناختی هیجان در بین دانشجویان بود. مطالعه از نوع بنیادین و به روش همبستگی صورت گرفته است. دراین پژوهش، جامعه آماری، دانشجویان ...  بیشتر
اثربخشی آموزش راهبردهای تنظیم هیجان به صورت آنلاین بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه در دوره کرونا ویروس
اثربخشی آموزش راهبردهای تنظیم هیجان به صورت آنلاین بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه در دوره کرونا ویروس

مریم شیرالی؛ اسما شیرالی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 45-57

چکیده
  چکیدهاین پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای تنظیم هیجان به صورت آنلاین بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه در دوره کرونا ویروس اجرا شد. پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون ...  بیشتر
پیش بینی طلاق عاطفی براساس سبک های اسنادی و ابرازگری هیجانی در زنان متاهل
پیش بینی طلاق عاطفی براساس سبک های اسنادی و ابرازگری هیجانی در زنان متاهل

آیدا نصرت طلب حقی؛ ابوالفضل بخشی پور

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 59-78

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی طلاق عاطفی براساس سبک های اسنادی و ابرازگری هیجانی در زنان متاهل انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی بود. جامعه شامل، کلیه زنان متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه ...  بیشتر
پیش‌بینی اخلاق کاری بر اساس صفات شخصیت، سبک‌های دلبستگی و طرحواره‌های شناختی، با میانجیگری سازگاری شغلی در کارکنان قوّه قضاییه
پیش‌بینی اخلاق کاری بر اساس صفات شخصیت، سبک‌های دلبستگی و طرحواره‌های شناختی، با میانجیگری سازگاری شغلی در کارکنان قوّه قضاییه

حسین صادق؛ رضا خاکپور؛ عبدالله شفیع‌‌آبادی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 79-104

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف طرّاحی یک الگوی آماری به منظور پیش‌بینی اخلاق کاری و سازمانی بر اساس صفات شخصیت، سبک‌های دلبستگی و طرحواره‌های شناختی، با میانجیگری سازگاری شغلی، در میان کارکنان قوّه قضاییه انجام ...  بیشتر
اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور بر کیفیت ارتباط والد فرزندی، سازگاری هیجانی و سبک های حل تعارض مادران دختران درگیر شکست عاطفی
اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور بر کیفیت ارتباط والد فرزندی، سازگاری هیجانی و سبک های حل تعارض مادران دختران درگیر شکست عاطفی

نسیم عبدلی؛ علیرضا رشیدی؛ محمد سجاد صیدی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 105-127

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور بر کیفیت ارتباط والد فرزندی، سازگاری هیجانی و سبک های حل تعارض مادران دختران درگیر شکست عاطفی شکل گرفت. این پژوهش از انواع مطالعات نیمه تجربی ...  بیشتر
رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با رفتارهای بهداشتی در دانشجویان
رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با رفتارهای بهداشتی در دانشجویان

زهره مجدآبادی فراهانی؛ محمد تقی پور

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 129-145

چکیده
  هدف از این پژوهش حاضر تعیین رابطه‌ی بین هوش معنوی و هوش هیجانی با رفتارهای بهداشتی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهر سمنان بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه فرهنگیان در ...  بیشتر
تدوین و اعتبار سنجی مقیاس ترس از در حاشیه ماندن در جامعه ایرانی
تدوین و اعتبار سنجی مقیاس ترس از در حاشیه ماندن در جامعه ایرانی

هانا اسدی؛ فواد شریفی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 147-169

چکیده
  زمینه و هدف : هدف اصلی این مطالعه توسعه و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی سازگاری مقیاس ترس از در حاشیه ماندن در میان جمعیت نوجوانان و جوانان ایرانی بود. روش: این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی بود ،جامعه پژوهش ...  بیشتر