فصلنامه علمی-تخصصی "پژوهش های کاربردی درمشاوره"، به استناد مجوز شماره 82299، مورخه 1397/04/11 معاونت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می‌ گردد. این فصلنامه مقاله‌های علمی و پژوهشی استادان، صاحب‌نظران و پژوهشگران این حوزه مطالعاتی را پس از داوری و اظهار نظر هیأت تحریریه به چاپ می‌رساند‌. علاقمندان می‌توانند مقالات خود را از طریق سامانه نشریه http:// jarc.ir ارسال نمایند.

امضا تفاهم نامه با انجمن علمی مشاوره ایران در خصوص انتشار مشترک فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره