نشریه پژوهش های کاربردی مشاوره یک نشریه دسترسی-آزاد، دو سو-ناشناس، و همکار-بررسی می باشد که با همکاری انجمن مشاوره ایران به عنوان مرجع  پیشرو رشته مشاوره در ایران منتشر می شود. کلیه مقاله‌ها توسط داوران نشریه ارزیابی می شود و در صورت نداشتن مشکل عمده، نتیجه‌های ارزیابی به اطلاع نویسنده مسئول مقاله می‌رسد تا نسخه جدید مقاله را آماده و ارسال نماید. نسخه جدید مجددا توسط داوران و شورای نویسندگان نشریه ارزیابی و نتیجه آن به نویسنده مسئول مقاله اعلام می‌گردد

پژوهش های کاربردی مشاوره به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث مشاوره و روان درمانی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه مشاوره و روان درمانی انتشار یافته پذیرای مقالاتی در زمینه‌های مختلف مشاوره و روان درمانی می باشد