آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 103
تعداد پذیرش 47
تعداد عدم پذیرش 4

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مقالات 92
تعداد مشاهده مقاله 11463
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 7950
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان پذیرش 81 روز
درصد پذیرش 46 %