آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 86
تعداد پذیرش 40
تعداد عدم پذیرش 4

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مقالات 84
تعداد مشاهده مقاله 5913
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5192
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان پذیرش 86 روز
درصد پذیرش 47 %