اثربخشی روایت درمانی گروهی بر سرزندگی تحصیلی و بهبود روابط والد- فرزندی در دانش آموزان مقطع متوسطه اول
اثربخشی روایت درمانی گروهی بر سرزندگی تحصیلی و بهبود روابط والد- فرزندی در دانش آموزان مقطع متوسطه اول

نادیا محسنی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 51-69

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی روایت­درمانی گروهی بر بهبود روابط والد- فرزندی و سرزندگی تحصیلی در دانش­ آموزان دختر مقطع متوسطه اول انجام شد. پژوهش حاضر از نوع مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش ­آزمون- ...  بیشتر
بررسی مقایسه ای انگیزش تحصیلی، نگرش به مدرسه فرزندان طلاق با همتایان عادی در همه‌گیری کرونا
بررسی مقایسه ای انگیزش تحصیلی، نگرش به مدرسه فرزندان طلاق با همتایان عادی در همه‌گیری کرونا

رضا شیبانی فر؛ سهیل هاشمی؛ ایمان کریمی؛ الهام کریمی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 95-111

چکیده
  تنش‌های ناشی از شروع همه‌گیری کرونا و تغییرات قابل‌ملاحظه ایجادشده در خانواده، باعث بروز مشکلات فراوانی برای فرزندان طلاق می‌شود. طــلاق و جدایــی والدیــن زمینه‌ساز مشــکلات عدیده‌ای اســت کــه ...  بیشتر
رابطه نظریه های ضمنی هوش با باورهای معرفت شناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان
رابطه نظریه های ضمنی هوش با باورهای معرفت شناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان

فاطمه تبریزی؛ زهره بیگم موسوی؛ سحر موسویان

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 19-37

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه نظریه ­های ضمنی هوش با باورهای معرفت شناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دانش­آموزان انجام شد. روش کار: پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش کلیه دانش­آموزان ...  بیشتر
رابطه سبک های فرزندپروری و بیان آزاد احساسات با اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان
رابطه سبک های فرزندپروری و بیان آزاد احساسات با اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان

زهره بیگم موسوی؛ علیرضا جعفری

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 87-104

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک­ های فرزندپروری و بیان آزاد احساسات با اعتیاد به اینترنت در دانش­آموزان انجام شد. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش کلیه دانش ­آموزان مقطع متوسطه دوم منطقه ...  بیشتر
بررسی ارتباط بین جو اخلاقی مدرسه و سبک‌های تدریس با تعلل ورزی تحصیلی در دانش آموزان متوسطه دوم ناحیه 1 شهر زنجان
بررسی ارتباط بین جو اخلاقی مدرسه و سبک‌های تدریس با تعلل ورزی تحصیلی در دانش آموزان متوسطه دوم ناحیه 1 شهر زنجان

سید موسی موسوی؛ محمود کاظمی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 1-17

چکیده
  دراین پژوهش، ارتباط جو اخلاقی مدرسه و سبک‌های تدریس با تعلل ورزی تحصیلی بررسی شد. که از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری معلمان و دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر زنجان بودندکه با استفاده از فرمول کوکران ...  بیشتر
تأثیر آموزش با شیوه تفکر خلاق به والدین و دانش آموزان بر پیشگیری از آسیب های فضای مجازی (مطالعه اقدام پژوهی)
تأثیر آموزش با شیوه تفکر خلاق به والدین و دانش آموزان بر پیشگیری از آسیب های فضای مجازی (مطالعه اقدام پژوهی)

فاطمه بابائی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 19-34

چکیده
  یکی از مسائل مهمی که جوامع کنونی با آن مواجه هستند گرایش گروه های سنی مختلف به فضای مجازی و فعالیت و گذران وقت در آن است، دانش آموزان نوجوان نیز در این باره مستثنی نیستند. بنابر مطالعات انجام شده یکی از ...  بیشتر
پیش بینی بلوغ عاطفی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه بر اساس سبک دلبستگی و میزان تمایز یافتگی مادران در شهر نجف آباد
پیش بینی بلوغ عاطفی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه بر اساس سبک دلبستگی و میزان تمایز یافتگی مادران در شهر نجف آباد

بهاره مختاری؛ کیومرث فرحبخش

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 35-62

چکیده
  بلوغ عاطفی جزء عوامل سلامت روان است و بررسی مؤلفه های پیش بینی کننده آن میتواند به ما درفهم بهتر این پدیده و بهبود آن یاری رساند. پیش بینی بلوغ عاطفی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه بر اساس سبک دلبستگی ...  بیشتر
بررسی الگوی تدریس حل مسئله در ارتباط با تفکر انتقادی دانش آموزان
بررسی الگوی تدریس حل مسئله در ارتباط با تفکر انتقادی دانش آموزان

ناصر دری ایرندگان؛ حمید کارگربرزی؛ فرزانه ندرت زهی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1397، ، صفحه 89-102

چکیده
  هدف اصلی آموزش‌وپرورش در هر جامعه‌ای بهبود فرایند یادگیری در دانش آموزان است که از نتایج مهم این امر پرورش تفکر منطقی و به‌ویژه تفکر انتقادی دانش آموزان است. عوامل بسیاری در تحقق این امر دخیل هستند، ...  بیشتر