توسعه و اعتبار سنجی مقیاس ترس از در حاشیه ماندن
توسعه و اعتبار سنجی مقیاس ترس از در حاشیه ماندن

هانا اسدی؛ فواد شریفی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1401

چکیده
  زمینه و هدف : هدف اصلی این مطالعه توسعه و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی سازگاری مقیاس ترس از در حاشیه ماندن در میان جمعیت نوجوانان و جوانان ایرانی بود. روش: این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی بود ،جامعه پژوهش ...  بیشتر
اثربخشی رفتار درمانی عقلانی_هیجانی (REBT) بر کنترل تکانه و دشواری در تنظیم هیجان در نوجوانان مراجعه‌کننده به مراکز DIC شهر تهران
اثربخشی رفتار درمانی عقلانی_هیجانی (REBT) بر کنترل تکانه و دشواری در تنظیم هیجان در نوجوانان مراجعه‌کننده به مراکز DIC شهر تهران

مونا شکری شمس؛ افسانه خدیوی زند

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 59-72

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش تعیین اثربخشی  رفتار درمانی عقلانی_هیجانی (REBT) بر کنترل تکانه و دشواری در تنظیم هیجان در نوجوانان مراجعه­کننده به مراکز DIC شهر تهران بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون_ ...  بیشتر
پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس ناگویی هیجانی و عدم تحمل بلاتکلیفی در نوجوانان دارای سابقه رفتارهای خودجرحی
پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس ناگویی هیجانی و عدم تحمل بلاتکلیفی در نوجوانان دارای سابقه رفتارهای خودجرحی

سید علیرضا سیفی؛ پریسا جمشاد؛ اعظم نجفعلی زاده؛ فاطمه اسدی؛ سارا محمدی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 131-142

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر پیش­بینی گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس ناگویی هیجانی و عدم تحمل بلاتکلیفی در نوجوانان دارای سابقه رفتارهای خودجرحی بود. این پژوهش به لحاظ روش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری ...  بیشتر
مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و نیازهای اساسی نوجوانان ایتام و نوجوانان عادی
مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و نیازهای اساسی نوجوانان ایتام و نوجوانان عادی

آذر میرزاجان تبریزی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 99-115

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه طرحواره­های ناسازگار اولیه و نیازهای اساسی در نوجوانان ایتام و نوجوانان عادی انجام شد. این پژوهش شامل طرح­های توصیفی (از نوع همبستگی) و مقایسه­ای می­گردد. جامعه آماری این ...  بیشتر
رابطه بین ویژگی های شخصیت و باورهای فراشناختی در نوجوانان: نقش تفاوت های جنسیتی
رابطه بین ویژگی های شخصیت و باورهای فراشناختی در نوجوانان: نقش تفاوت های جنسیتی

مریم صادقی فرد؛ نسرین فخاریان

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1397، ، صفحه 83-99

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیت و باورهای فراشناختی با در نظر گرفتن تفاوت­های جنسیتی در نوجوانان انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه ...  بیشتر