رابطه قاطعیت، نگرش به مسئولیت و جهت‌گیری زندگی با ماندگاری در درمان اعتیاد مددجویان مرد مراکز ترک اعتیاد شهرزنجان
رابطه قاطعیت، نگرش به مسئولیت و جهت‌گیری زندگی با ماندگاری در درمان اعتیاد مددجویان مرد مراکز ترک اعتیاد شهرزنجان

رامین کریمی؛ قمر کیانی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 1-21

چکیده
  اعتیاد به مواد مخدر از مهم‌ترین مشکلات عصر مدرن است که موجب ناکارآمدی افراد جامعه شده و با ایجاد مشکلات عمده در زمینه‌های سلامتی، رفتاری و اقتصادی، ‌باعث از بین رفتن زندگی و بودجه ملی برای مبارزه یا ...  بیشتر