بررسی مروری نقش سبک‌های دلبستگی بر اضطراب اجتماعی در بزرگسالان
بررسی مروری نقش سبک‌های دلبستگی بر اضطراب اجتماعی در بزرگسالان

نگار میرزایی؛ فریده نوید زاده؛ زهرا دشت بزرگی؛ مهدیه کیا رستمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی مروری نقش سبک‌های دلبستگی بر اضطراب اجتماعی انجام شد. اضطراب اجتماعی به عنوان یکی از شایع‌ترین اختلالات اضطرابی، با اختلال در عملکرد اجتماعی در مدرسه، محل کار و زندگی خصوصی همراه ...  بیشتر