نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 M.sc ofpsycholoy

2 کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی

3 استاد یار گروه روان شناسی واحد اهواز دانشگاه آراد اسلامی اهواز ایران

4 ارشد روان شناسی رودهن دانشگاه آزاد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی مروری نقش سبک‌های دلبستگی بر اضطراب اجتماعی انجام شد. اضطراب اجتماعی به عنوان یکی از شایع‌ترین اختلالات اضطرابی، با اختلال در عملکرد اجتماعی در مدرسه، محل کار و زندگی خصوصی همراه است. در این مقاله به صورت مروری بر متون با مراجعه به مقالات تخصصی به جمع‌آوری اطلاعات از منابع روان‌شناسی، به توصیف و تبیین ارتباط و نقش سبک‌های دلبستگی ایمن و ناایمن بر اضطراب اجتماعی، پرداخته شد. با توجه به مرور نتایج، می‌توان از متغیر سبک دلبستگی در بحث پیشگیری از رفتارهای آسیب‌زا ناشی از اضطراب اجتماعی توسط مشاوران و روانشناسان استفاده نمود. در این مقاله به صورت مروری بر متون با مراجعه به مقالات تخصصی به جمع‌آوری اطلاعات از منابع روان‌شناسی، به توصیف و تبیین ارتباط و نقش سبک‌های دلبستگی ایمن و ناایمن بر اضطراب اجتماعی، پرداخته شد. با توجه به مرور نتایج، می‌توان از متغیر سبک دلبستگی در بحث پیشگیری از رفتارهای آسیب‌زا ناشی از اضطراب اجتماعی توسط مشاوران و روانشناسان استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A review of the role of attachment styles on social anxiety in adults

نویسندگان [English]

  • Negar Mirzaie 1
  • farideh naVIDZADEH 2
  • ZAHRA DASHTBOZORGI 3
  • MAHDIYE KIAROSTAMI 4

1 M.sc of psychology Azad university Ahwaz branch Iran

2 Master of Social Work

3 DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY AHWAZ BRANCH ISLAMIK AZAD UNICERSITY AHWAZ IRAN

4 Master of Rudehen Psychology, Azad University

چکیده [English]

The aim of this study was to review the role of attachment styles on social anxiety. Social anxiety as one of the most common anxiety disorders is associated with impaired social functioning at school, work and private life. In this article, by reviewing the texts by referring to specialized articles to collect information from psychological sources, the relationship androle of safe and insecure attachment styles on social anxiety were described and explained. According to the review of the results, the variable of attachment style can be used in the discussion of prevention of harmful behaviors caused by social anxiety by counselors and psychologists

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attachment "
  • social anxiety"
  • "
  • Disorder