بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی در مادران کودکان مبتلا به اختلال اتیسم
بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی در مادران کودکان مبتلا به اختلال اتیسم

مائده غلامزاده؛ فاطمه بیان فر

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 1-21

چکیده
       هدف پژوهش حاضر، تعیین اثر بخشی درمان پذیرش و تعهد بر افزایش میزان رضایت زناشویی بود. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون – پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه ...  بیشتر
اثربخشی آموزش رابطه سالم با جنس مخالف بر مدیریت خشم و افزایش مهارت های اجتماعی در نوجوانان دختر
اثربخشی آموزش رابطه سالم با جنس مخالف بر مدیریت خشم و افزایش مهارت های اجتماعی در نوجوانان دختر

نفیسه اجل لوئیان؛ الهام رضایی؛ راضیه ابوترابی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 23-42

چکیده
  هدف از پژوهش تعیین اثربخشی آموزش رابطه سالم با جنس مخالف بر مدیریت خشم و افزایش مهارت های اجتماعی در نوجوانان دختر شهر اصفهان بود. روش پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود.  ...  بیشتر
امید به آینده شغلی: یک مداخله شناخت محور
امید به آینده شغلی: یک مداخله شناخت محور

رضوان صالحی؛ مریم جعفری

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 43-67

چکیده
  امید به آینده شغلی یکی از ضروریترین انگیزه ها در بین نیروهای جوان یک جامعه به ویژه دانشجویان می باشد. این مهم با توجه به شرایط اشتغال در قرن 21 ضرورت بیشتری دارد. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مداخله ...  بیشتر
بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در هیجانات تحصیلی فرزندان
بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در هیجانات تحصیلی فرزندان

میلاد سعیدی؛ ابراهیم نعیمی؛ میلاد محبوب زاده

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 69-81

چکیده
  امروزه بسیاری از جوانان به فعالیت های اجتماعی شبکه ای اشتغال دارند و برای ساختن زندگی خوداز روابط و مناسبات اینترنتی استفاده می کنند یکی از مهمترین کارکردهای هیجانات تحصیلی، عملکرد تحصیلی و همچنین رفتارهای ...  بیشتر
اثربخشی معنادرمانی گروهی بر عملکرد جنسی و رضایت زناشویی بیماران مولتیپل اسکلروزیس
اثربخشی معنادرمانی گروهی بر عملکرد جنسی و رضایت زناشویی بیماران مولتیپل اسکلروزیس

فاطمه حق جو؛ سارا جوانبخت کشیکانی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 83-102

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی معنادرمانی بر عملکرد جنسی و رضایت زناشویی بیماران مولتیپل اسکلروزیس انجام شد. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش، ...  بیشتر
اثربخشی غنیسازی روابط زوجین بر اساس رویکرد هیجان مدار بر سازگاری و کیفیت روابط زناشویی
اثربخشی غنیسازی روابط زوجین بر اساس رویکرد هیجان مدار بر سازگاری و کیفیت روابط زناشویی

ساره نصرتی جهرمی؛ سید احمد رضا سلامتی؛ مهدی شورگشتی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 103-124

چکیده
  هدف این پژوهش اثربخشی غنی‌سازی روابط زوجین بر اساس رویکرد هیجان مدار بر سازگاری و کیفیت روابط زناشویی بود. روش اﻳﻦ پژوهش از ﻧﻮع نیمه آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون-ﭘﺲآزﻣﻮن با گروه گواه و پیگیری یک ماهه ...  بیشتر
طرحواره های ناسازگار اولیه و تنش شغلی؛ نقش واسطه ای سه گانه سیاه
طرحواره های ناسازگار اولیه و تنش شغلی؛ نقش واسطه ای سه گانه سیاه

جعفر محمودی؛ علی قره داغی؛ نسیم پیغمبردوست

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 125-146

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه وتنش شغلی با نقش واسطه ای سه گانه سیاه انجام شد. طرح پژوهش، همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری کلیه پرستاران بخش های ICU و روانپزشکی ...  بیشتر
تاثیر آموزش ذهن‌آگاهی بر بلوغ عاطفی دختران در دوره بلوغ
تاثیر آموزش ذهن‌آگاهی بر بلوغ عاطفی دختران در دوره بلوغ

ناهید کاظمی؛ محمد قمری

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 147-165

چکیده
  با توجه به این که از بین دوره­های مختلف زندگی انسان، دوران کودکی و نوجوانی از مهم­ترین و حساس­ترین مراحل زندگی هر فرد به شمار می­رود از این رو هدف پژوهش حاضر "­تعیین اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر ...  بیشتر