آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 53
تعداد پذیرش 19
تعداد عدم پذیرش 4

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 54
تعداد مشاهده مقاله 3306
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2721
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان پذیرش 86 روز
درصد پذیرش 36 %