آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 43
تعداد پذیرش 15
تعداد عدم پذیرش 2

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 48
تعداد مشاهده مقاله 2398
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1861
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان پذیرش 77 روز
درصد پذیرش 35 %