آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 38
تعداد پذیرش 15
تعداد عدم پذیرش 2

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 41
تعداد مشاهده مقاله 1894
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1274
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان پذیرش 77 روز
درصد پذیرش 39 %