آ

 • آموزش شادکامی اثربخشی آموزش شادکامی گروهی بر پیشگیری از عود بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]

 • آموزش کیفیت زندگی درمانی بررسی اثربخشی آموزش کیفیت زندگی درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و ابعاد آن [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 83-106]

ا

 • احساس خوشبختی مطالعه کیفی الگوهای والدینی بر اساس شجره نگار در زنان متأهل با حس خوشبختی در شهر اصفهان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 85-121]

 • احساس رضایت تبیین نقش رقابت جویی در پیش بینی میزان پرخاشگری جوانان: بررسی نقش واسطه ای تعاملات خانوادگی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 63-82]

 • اختلاف زوجین اثربخشی نامثلث سازی بر رضایت زناشویی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1-17]

 • اختلال استرس پس از سانحه بررسی اثربخشی برنامه ریزی عصبی –کلامی(NLP) برکاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه در مراجعه کنندگان به مراکز درمانی شهر یزد [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 43-59]

 • اخلاق عصبی مروری بر مغز اخلاقی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 39-62]

 • ازدواج بررسی دنیای مطلوب (در زمینه ازدواج) دختران مجرد 35 سال و بالاتر شهر اصفهان [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 17-37]

 • استرس شغلی رابطه بین مدیریت زمان و خودکارآمدی با استرس شغلی معلمین ابتدایی شهر بجنورد [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 43-66]

 • اشتیاق به برد تبیین نقش رقابت جویی در پیش بینی میزان پرخاشگری جوانان: بررسی نقش واسطه ای تعاملات خانوادگی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 63-82]

 • اشتیاق تحصیلی بررسی رابطه بین اشتیاق تحصیلی و قابلیت استخدام دانشجویان [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1-15]

 • اضطراب اجتماعی پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس سبک های حل مسئله اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در زنان ورزشکار [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 113-135]

 • اضطراب اجتماعی نقش واسطه ای باورهای فراشناختی در رابطه بین نظم جویی شناختی هیجان و ذهن آگاهی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 83-103]

 • افسردگی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر بهبود رضایت زناشویی و تنظیم شناختی هیجان در همسران مبتلا به افسردگی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 123-145]

 • الگوهای والدینی مطالعه کیفی الگوهای والدینی بر اساس شجره نگار در زنان متأهل با حس خوشبختی در شهر اصفهان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 85-121]

 • انگیزش تبیین نقش رقابت جویی در پیش بینی میزان پرخاشگری جوانان: بررسی نقش واسطه ای تعاملات خانوادگی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 63-82]

ب

 • باورهای ارتباطی غیرمنطقی تأثیر مهارت های زندگی بر باورهای ارتباطی غیرمنطقی مردان دارای تجربه رابطه فرازناشویی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 67-84]

 • باورهای فراشناختی نقش واسطه ای باورهای فراشناختی در رابطه بین نظم جویی شناختی هیجان و ذهن آگاهی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 83-103]

 • باورهای معرفت شناختی رابطه نظریه های ضمنی هوش با باورهای معرفت شناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 19-37]

 • برنامه ریزی عصبی –کلامی بررسی اثربخشی برنامه ریزی عصبی –کلامی(NLP) برکاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه در مراجعه کنندگان به مراکز درمانی شهر یزد [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 43-59]

 • بهزیستی روانشناختی اثربخشی آموزش رویکرد مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل بر بهزیستی روان شناختی زنان متأهل خمینی شهر [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 67-85]

پ

 • پرخاشگری تبیین نقش رقابت جویی در پیش بینی میزان پرخاشگری جوانان: بررسی نقش واسطه ای تعاملات خانوادگی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 63-82]

 • پیشگیری از عود اثربخشی آموزش شادکامی گروهی بر پیشگیری از عود بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]

ت

 • تاب‌آوری اثربخشی آموزش تاب آوری بر بهبود کیفیت زندگی و سرسختی روانشناختی زنان سرپرست خانوار [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1-16]

 • تاثیرگذار بررسی عوامل مؤثر بر آسیب پذیری روانی در معلمان مدارس مقطع متوسطه دوره اول منطقه 20 شهر تهران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 39-66]

 • تحلیل رفتار متقابل اثربخشی آموزش رویکرد مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل بر بهزیستی روان شناختی زنان متأهل خمینی شهر [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 67-85]

 • تعادل کار-زندگی رابطه سلامت روانی با تعادل کار - زندگی در معلمان مدارس ابتدایی منطقه ۲۰ شهر تهران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 123-144]

 • تعارضات زناشویی بررسی اثربخشی آموزش کیفیت زندگی درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و ابعاد آن [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 83-106]

 • تعاملات خانوادگی تبیین نقش رقابت جویی در پیش بینی میزان پرخاشگری جوانان: بررسی نقش واسطه ای تعاملات خانوادگی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 63-82]

 • تمایزیافتگی مطالعه کیفی الگوهای والدینی بر اساس شجره نگار در زنان متأهل با حس خوشبختی در شهر اصفهان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 85-121]

 • تنظیم شناختی هیجان اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر بهبود رضایت زناشویی و تنظیم شناختی هیجان در همسران مبتلا به افسردگی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 123-145]

ح

 • حل مسئله اجتماعی پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس سبک های حل مسئله اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در زنان ورزشکار [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 113-135]

خ

 • خشم تبیین نقش رقابت جویی در پیش بینی میزان پرخاشگری جوانان: بررسی نقش واسطه ای تعاملات خانوادگی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 63-82]

 • خلاقیت هیجانی پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی زوجین [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 85-101]

 • خودکارآمدی رابطه بین مدیریت زمان و خودکارآمدی با استرس شغلی معلمین ابتدایی شهر بجنورد [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 43-66]

د

 • دانش آموزان رابطه نظریه های ضمنی هوش با باورهای معرفت شناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 19-37]

 • دانشجویان بررسی رابطه بین اشتیاق تحصیلی و قابلیت استخدام دانشجویان [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1-15]

 • دختران 35 سال و بالاتر بررسی دنیای مطلوب (در زمینه ازدواج) دختران مجرد 35 سال و بالاتر شهر اصفهان [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 17-37]

 • درمان شناختی رفتاری اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر بهبود رضایت زناشویی و تنظیم شناختی هیجان در همسران مبتلا به افسردگی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 123-145]

 • دلزدگی زناشویی بررسی و مقایسه کیفیت زندگی، شادکامی و دلزدگی زناشویی زوجین عضو شبکه های اجتماعی(مجازی) و زوجین غیر عضو [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 17-42]

 • دنیای مطلوب بررسی دنیای مطلوب (در زمینه ازدواج) دختران مجرد 35 سال و بالاتر شهر اصفهان [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 17-37]

ذ

 • ذهن آگاهی تعیین رابطه ذهن آگاهی و سرمایه روانشناختی با سلامت روانی در معلمان ابتدایی شیروان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 17-42]

 • ذهن آگاهی نقش واسطه ای باورهای فراشناختی در رابطه بین نظم جویی شناختی هیجان و ذهن آگاهی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 83-103]

 • ذهنیت فلسفی رابطه ذهنیت فلسفی و سرمایه روانشناختی با کیفیت تدریس معلمان ابتدایی آموزش و پرورش بجنورد [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 87-111]

ر

 • رابطه فرازناشویی تأثیر مهارت های زندگی بر باورهای ارتباطی غیرمنطقی مردان دارای تجربه رابطه فرازناشویی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 67-84]

 • رابطه والد- فرزندی نقش سه گانه تاریک شخصیت و رابطه والد-فرزندی در پیش بینی گرایش به اعتیاد در نوجوانان دختر شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 107-130]

 • راهبردهای تنظیم شناختی هیجان رابطه نظریه های ضمنی هوش با باورهای معرفت شناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 19-37]

 • رضایت زناشویی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر بهبود رضایت زناشویی و تنظیم شناختی هیجان در همسران مبتلا به افسردگی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 123-145]

 • رضایت زناشویی پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی زوجین [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 85-101]

 • رضایت زناشویی اثربخشی نامثلث سازی بر رضایت زناشویی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1-17]

 • رقابت جویی تبیین نقش رقابت جویی در پیش بینی میزان پرخاشگری جوانان: بررسی نقش واسطه ای تعاملات خانوادگی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 63-82]

 • روابط زوجین اثربخشی نامثلث سازی بر رضایت زناشویی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1-17]

ز

 • زنان اثربخشی آموزش رویکرد مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل بر بهزیستی روان شناختی زنان متأهل خمینی شهر [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 67-85]

 • زنان سرپرست خانوار اثربخشی آموزش تاب آوری بر بهبود کیفیت زندگی و سرسختی روانشناختی زنان سرپرست خانوار [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1-16]

 • زوجین پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی زوجین [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 85-101]

س

 • سبک های مدیریت تعارض پیش بینی سبک های مدیریت تعارض زناشویی براساس ابعاد هوش هیجانی و هوش معنوی پرستاران زن [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 61-82]

 • سرسختی روانشناختی اثربخشی آموزش تاب آوری بر بهبود کیفیت زندگی و سرسختی روانشناختی زنان سرپرست خانوار [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1-16]

 • سرمایه روانشناختی رابطه ذهنیت فلسفی و سرمایه روانشناختی با کیفیت تدریس معلمان ابتدایی آموزش و پرورش بجنورد [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 87-111]

 • سرمایه روانشناختی تعیین رابطه ذهن آگاهی و سرمایه روانشناختی با سلامت روانی در معلمان ابتدایی شیروان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 17-42]

 • سلامت‌روان تعیین رابطه ذهن آگاهی و سرمایه روانشناختی با سلامت روانی در معلمان ابتدایی شیروان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 17-42]

 • سوء مصرف مواد اثربخشی آموزش شادکامی گروهی بر پیشگیری از عود بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]

ش

 • شادکامی بررسی و مقایسه کیفیت زندگی، شادکامی و دلزدگی زناشویی زوجین عضو شبکه های اجتماعی(مجازی) و زوجین غیر عضو [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 17-42]

 • شجره نگار مطالعه کیفی الگوهای والدینی بر اساس شجره نگار در زنان متأهل با حس خوشبختی در شهر اصفهان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 85-121]

ص

 • صفات تاریک شخصیت نقش سه گانه تاریک شخصیت و رابطه والد-فرزندی در پیش بینی گرایش به اعتیاد در نوجوانان دختر شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 107-130]

ع

ف

 • فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بررسی و مقایسه کیفیت زندگی، شادکامی و دلزدگی زناشویی زوجین عضو شبکه های اجتماعی(مجازی) و زوجین غیر عضو [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 17-42]

ق

 • قابلیت استخدام بررسی رابطه بین اشتیاق تحصیلی و قابلیت استخدام دانشجویان [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1-15]

ک

 • کیفیت تدریس رابطه ذهنیت فلسفی و سرمایه روانشناختی با کیفیت تدریس معلمان ابتدایی آموزش و پرورش بجنورد [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 87-111]

 • کیفیت زندگی بررسی و مقایسه کیفیت زندگی، شادکامی و دلزدگی زناشویی زوجین عضو شبکه های اجتماعی(مجازی) و زوجین غیر عضو [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 17-42]

 • کیفیت زندگی اثربخشی آموزش تاب آوری بر بهبود کیفیت زندگی و سرسختی روانشناختی زنان سرپرست خانوار [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1-16]

گ

 • گرایش به اعتیاد نقش سه گانه تاریک شخصیت و رابطه والد-فرزندی در پیش بینی گرایش به اعتیاد در نوجوانان دختر شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 107-130]

م

 • مدیریت زمان رابطه بین مدیریت زمان و خودکارآمدی با استرس شغلی معلمین ابتدایی شهر بجنورد [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 43-66]

 • مسیرهای اخلاقی مروری بر مغز اخلاقی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 39-62]

 • معلمان ابتدایی رابطه ذهنیت فلسفی و سرمایه روانشناختی با کیفیت تدریس معلمان ابتدایی آموزش و پرورش بجنورد [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 87-111]

 • معلمان ابتدایی تعیین رابطه ذهن آگاهی و سرمایه روانشناختی با سلامت روانی در معلمان ابتدایی شیروان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 17-42]

 • معلمان ابتدایی رابطه سلامت روانی با تعادل کار - زندگی در معلمان مدارس ابتدایی منطقه ۲۰ شهر تهران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 123-144]

 • معلمان مقطع متوسطه دوره اول بررسی عوامل مؤثر بر آسیب پذیری روانی در معلمان مدارس مقطع متوسطه دوره اول منطقه 20 شهر تهران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 39-66]

 • مغز اخلاقی مروری بر مغز اخلاقی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 39-62]

 • مهارت های زندگی تأثیر مهارت های زندگی بر باورهای ارتباطی غیرمنطقی مردان دارای تجربه رابطه فرازناشویی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 67-84]

 • مولفه های سلامت روان رابطه سلامت روانی با تعادل کار - زندگی در معلمان مدارس ابتدایی منطقه ۲۰ شهر تهران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 123-144]

ن

 • نامثلث سازی اثربخشی نامثلث سازی بر رضایت زناشویی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1-17]

 • نظریه های ضمنی هوش رابطه نظریه های ضمنی هوش با باورهای معرفت شناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 19-37]

 • نظم جویی شناختی هیجان نقش واسطه ای باورهای فراشناختی در رابطه بین نظم جویی شناختی هیجان و ذهن آگاهی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 83-103]

 • نوجوانان دختر نقش سه گانه تاریک شخصیت و رابطه والد-فرزندی در پیش بینی گرایش به اعتیاد در نوجوانان دختر شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 107-130]

و

 • ویژگی‌های شخصیت پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس سبک های حل مسئله اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در زنان ورزشکار [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 113-135]

ه

 • هوش معنوی پیش بینی سبک های مدیریت تعارض زناشویی براساس ابعاد هوش هیجانی و هوش معنوی پرستاران زن [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 61-82]

 • هوش هیجانی پیش بینی سبک های مدیریت تعارض زناشویی براساس ابعاد هوش هیجانی و هوش معنوی پرستاران زن [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 61-82]

 • هوش هیجانی پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی زوجین [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 85-101]