آ

 • آسیب درون فردی آسیب های درون فردی و بین فردی روابط دختران نوجوان با جنس مخالف (تحلیل کیفی) [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 23-38]

 • آسیب ها تأثیر آموزش با شیوه تفکر خلاق به والدین و دانش آموزان بر پیشگیری از آسیب های فضای مجازی (مطالعه اقدام پژوهی) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 19-34]

 • آسیب‌های تحصیلی رابطه فرسودگی تحصیلی با آسیب‌های تحصیلی، عملکرد تحصیلی و هوش [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 119-139]

 • آشفتگی زناشویی ارائه مدل آشفتگی زناشویی بر اساس اضطراب کرونا و عاطفه منفی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 1-20]

 • آموزش رابطه سالم با جنس مخالف اثربخشی آموزش رابطه سالم با جنس مخالف بر مدیریت خشم و افزایش مهارت های اجتماعی در نوجوانان دختر [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 23-42]

 • آموزش شادکامی اثربخشی آموزش شادکامی گروهی بر پیشگیری از عود بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]

 • آموزش شادکامی اثربخشی آموزش شادکامی گروهی بر بهبود راهبردهای مقابله ای بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 1-17]

 • آموزش شناختی رفتاری اثربخشی فنون درمان شناختی رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی و عزت‌نفس در دانش‌آموزان 11 تا 12 ساله شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-26]

 • آموزش کیفیت زندگی درمانی بررسی اثربخشی آموزش کیفیت زندگی درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و ابعاد آن [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 83-106]

 • آموزشگری هیجان تبیین مدل علّی فلسفه‌ی فراهیجانی والدین مبتنی بر خودآگاهی هیجانی، تمایز یافتگی و اضطراب وجودی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 1-17]

 • آنلاین اثربخشی آموزش راهبردهای تنظیم هیجان به صورت آنلاین بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه در دوره کرونا ویروس [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 45-57]

ا

 • ابرازگری هیجانی پیش بینی طلاق عاطفی براساس سبک های اسنادی و ابرازگری هیجانی در زنان متاهل [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 59-78]

 • اتیسم بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی در مادران کودکان مبتلا به اختلال اتیسم [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 1-21]

 • اتیسم اثربخشی درمان چشم انداز زمان بر نشخوار فکری مادران کودکان اتیسم در شهر اصفهان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-17]

 • اجتناب مقایسه هدف گرایی تحصیلی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 77-100]

 • احساسات مثبت نقش واسطه ای احساسات مثبت نسبت به همسر در رابطه بین خودکنترلی و اعتیاد به اینترنت در زنان فعال در شبکه های اجتماعی [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 93-112]

 • احساس تنهایی پیش بینی احساس تنهایی براساس تجربه گسست و سبک های مقابله ای در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 71-86]

 • احساس خوشبختی مطالعه کیفی الگوهای والدینی بر اساس شجره نگار در زنان متأهل با حس خوشبختی در شهر اصفهان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 85-121]

 • احساس رضایت تبیین نقش رقابت جویی در پیش بینی میزان پرخاشگری جوانان: بررسی نقش واسطه ای تعاملات خانوادگی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 63-82]

 • اختلاف زوجین اثربخشی نامثلث سازی بر رضایت زناشویی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1-17]

 • اختلال استرس پس از سانحه بررسی اثربخشی برنامه ریزی عصبی –کلامی(NLP) برکاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه در مراجعه کنندگان به مراکز درمانی شهر یزد [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 43-59]

 • اختلال شخصیت نارسیستیک بررسی اثربخشی روان درمانی تحلیلی کارکردی بر تمایز یافتگی خود و کیفیت روابط موضوعی در افراد مبتلا به اختلال شخصیت نارسیستیک [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 1-18]

 • اختلال یادگیری خواندن بررسی اثربخشی آموزش دقت و تمیز دیداری بر بهبود عملکرد خواندن در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با نوع خواندن (نارسا خوان)مقطع ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی 1396 [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 35-49]

 • اخلاق سازمانی" پیش‌بینی اخلاق کاری بر اساس صفات شخصیت، سبک‌های دلبستگی و طرحواره‌های شناختی، با میانجیگری سازگاری شغلی در کارکنان قوّه قضاییه [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 79-104]

 • اخلاق عصبی مروری بر مغز اخلاقی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 39-62]

 • ازدواج بررسی دنیای مطلوب (در زمینه ازدواج) دختران مجرد 35 سال و بالاتر شهر اصفهان [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 17-37]

 • استرس مقایسه اضطراب، افسردگی و استرس در زوجین دارای فرزند کم توان ذهنی و زوجین دارای فرزند عادی [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 39-53]

 • استرس شغلی رابطه بین مدیریت زمان و خودکارآمدی با استرس شغلی معلمین ابتدایی شهر بجنورد [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 43-66]

 • استیگمای احساسی بیمار روانی مقایسه‌ی استیگمای احساسی بیمار روانی، شدت علایم روان‌تنی و افسردگی مربوط به مرگ در افراد با و بدون اضطراب بیماری کرونا ویروس-19 [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 73-91]

 • اسیب های بین فردی آسیب های درون فردی و بین فردی روابط دختران نوجوان با جنس مخالف (تحلیل کیفی) [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 23-38]

 • اشتیاق به برد تبیین نقش رقابت جویی در پیش بینی میزان پرخاشگری جوانان: بررسی نقش واسطه ای تعاملات خانوادگی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 63-82]

 • اشتیاق به زندگی اثربخشی زندگی درمانی بر اشتیاق به زندگی، امید به زندگی و کیفت زندگی در زنان نابارور [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 19-38]

 • اشتیاق تحصیلی بررسی رابطه بین اشتیاق تحصیلی و قابلیت استخدام دانشجویان [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1-15]

 • اضطراب مقایسه اضطراب، افسردگی و استرس در زوجین دارای فرزند کم توان ذهنی و زوجین دارای فرزند عادی [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 39-53]

 • اضطراب اثربخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری متمرکز بر طرحواره بر بهبود افسردگی،اضطراب و طرحواره های ناسازگار کودکی زنان خشونت دیده [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 19-35]

 • اضطراب اجتماعی پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس سبک های حل مسئله اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در زنان ورزشکار [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 113-135]

 • اضطراب اجتماعی نقش واسطه ای باورهای فراشناختی در رابطه بین نظم جویی شناختی هیجان و ذهن آگاهی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 83-103]

 • اضطراب بیماری " اضطراب بیماری در پرستاران بیمارستان : پیش بین های ذهن آگاهی و انعطاف پذیری روان شناختی در دوران کووید -۱۹ [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 113-130]

 • اضطراب کرونا ارائه مدل آشفتگی زناشویی بر اساس اضطراب کرونا و عاطفه منفی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 1-20]

 • اضطراب وجودی تبیین مدل علّی فلسفه‌ی فراهیجانی والدین مبتنی بر خودآگاهی هیجانی، تمایز یافتگی و اضطراب وجودی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 1-17]

 • اعتیاد به اینترنت نقش واسطه ای احساسات مثبت نسبت به همسر در رابطه بین خودکنترلی و اعتیاد به اینترنت در زنان فعال در شبکه های اجتماعی [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 93-112]

 • اعتیاد به اینترنت رابطه سبک های فرزندپروری و بیان آزاد احساسات با اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 87-104]

 • افراد با اضطراب بیماری کرونا ویروس-19 مقایسه‌ی استیگمای احساسی بیمار روانی، شدت علایم روان‌تنی و افسردگی مربوط به مرگ در افراد با و بدون اضطراب بیماری کرونا ویروس-19 [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 73-91]

 • افراد بدون اضطراب بیماری کرونا ویروس-19 مقایسه‌ی استیگمای احساسی بیمار روانی، شدت علایم روان‌تنی و افسردگی مربوط به مرگ در افراد با و بدون اضطراب بیماری کرونا ویروس-19 [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 73-91]

 • افسردگی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر بهبود رضایت زناشویی و تنظیم شناختی هیجان در همسران مبتلا به افسردگی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 123-145]

 • افسردگی بررسی نقش کارکردهای شناختی، سپاسگزاری و افسردگی در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(ام اس) [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 55-76]

 • افسردگی مقایسه اضطراب، افسردگی و استرس در زوجین دارای فرزند کم توان ذهنی و زوجین دارای فرزند عادی [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 39-53]

 • افسردگی اثربخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری متمرکز بر طرحواره بر بهبود افسردگی،اضطراب و طرحواره های ناسازگار کودکی زنان خشونت دیده [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 19-35]

 • افسردگی مربوط به مرگ مقایسه‌ی استیگمای احساسی بیمار روانی، شدت علایم روان‌تنی و افسردگی مربوط به مرگ در افراد با و بدون اضطراب بیماری کرونا ویروس-19 [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 73-91]

 • افکار خودآیند مقایسه‌ی اثربخشی درمان مبتنی بر الگوی فرانظری (TTM) با درمان کوتاه‌مدت راه‌حل محور (SFBT) بر افکار خودآیند، انعطاف‌پذیری شناختی و تمایزیافتگی خود در بیماران مرد دارای اختلال مصرف Pethidine و MDMA [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 97-114]

 • التزام عملی به نماز نقش واسطه ای التزام عملی به نماز در رابطه بین روابط والد فرزندی و نگرش به ارتباط با جنس مخالف در نوجوانان [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 1-22]

 • الگوهای والدینی مطالعه کیفی الگوهای والدینی بر اساس شجره نگار در زنان متأهل با حس خوشبختی در شهر اصفهان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 85-121]

 • الگوی حل مسئله بررسی الگوی تدریس حل مسئله در ارتباط با تفکر انتقادی دانش آموزان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 89-102]

 • امید به زندگی اثربخشی روان‌درمانی مبتنی بر مثبت اندیشی بر تحمل پریشانی و امید به زندگی بیماران مبتلابه دیابت نوع 2 [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 85-96]

 • امید به زندگی اثربخشی زندگی درمانی بر اشتیاق به زندگی، امید به زندگی و کیفت زندگی در زنان نابارور [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 19-38]

 • امید شغلی امید به آینده شغلی: یک مداخله شناخت محور [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 43-67]

 • انتقادی بررسی الگوی تدریس حل مسئله در ارتباط با تفکر انتقادی دانش آموزان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 89-102]

 • انطباق پذیری بررسی رابطه ساختار خانواده از نظر انطباق پذیری و همبستگی با رضایت زناشویی در زنان شاغل [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 101-116]

 • انعطاف پذیری روانشناختی " اضطراب بیماری در پرستاران بیمارستان : پیش بین های ذهن آگاهی و انعطاف پذیری روان شناختی در دوران کووید -۱۹ [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 113-130]

 • انعطاف پذیری شناختی مقایسه‌ی اثربخشی درمان مبتنی بر الگوی فرانظری (TTM) با درمان کوتاه‌مدت راه‌حل محور (SFBT) بر افکار خودآیند، انعطاف‌پذیری شناختی و تمایزیافتگی خود در بیماران مرد دارای اختلال مصرف Pethidine و MDMA [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 97-114]

 • انگیزش تبیین نقش رقابت جویی در پیش بینی میزان پرخاشگری جوانان: بررسی نقش واسطه ای تعاملات خانوادگی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 63-82]

 • انگیزش تحصیلی بررسی مقایسه ای انگیزش تحصیلی، نگرش به مدرسه فرزندان طلاق با همتایان عادی در همه‌گیری کرونا [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 95-111]

 • انگیزش تحصیلی اثربخشی آموزش راهبردهای تنظیم هیجان به صورت آنلاین بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه در دوره کرونا ویروس [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 45-57]

 • اوقات فراغت مطالعه کیفی اوقات فراغت و روابط جنسی در زوجین فرزند دار و فرزند آزاد [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 105-124]

 • ایتام مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و نیازهای اساسی نوجوانان ایتام و نوجوانان عادی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 99-115]

ب

 • بازی درمانی اثربخشی بازی درمانی بر مدل شناختی رفتاری بر مشکلات رفتاری و مهارت های اجتماعی کودکان دبستانی پرخاشگر [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 35-67]

 • بازی درمانی شناختی - رفتاری تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری بر مهارت اجتماعی و سازگاری دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دبستانی شهرستان نجف آباد [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 107-134]

 • باور به دنیای عادلانه مقایسه سبک های دلبستگی و باور به دنیای عادلانه بین دختران نوجوان با رفتارهای خودآسیب رسانی و عادی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 19-41]

 • باور به دنیای عادلانه پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس باور به دنیای عادلانه و ویژگی‌های شخصیتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رودهن [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 27-50]

 • باورهای ارتباطی غیرمنطقی تأثیر مهارت های زندگی بر باورهای ارتباطی غیرمنطقی مردان دارای تجربه رابطه فرازناشویی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 67-84]

 • باورهای فراشناختی رابطه بین ویژگی های شخصیت و باورهای فراشناختی در نوجوانان: نقش تفاوت های جنسیتی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 83-99]

 • باورهای فراشناختی نقش واسطه ای باورهای فراشناختی در رابطه بین نظم جویی شناختی هیجان و ذهن آگاهی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 83-103]

 • باورهای معرفت شناختی رابطه نظریه های ضمنی هوش با باورهای معرفت شناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 19-37]

 • برنامه ریزی عصبی –کلامی بررسی اثربخشی برنامه ریزی عصبی –کلامی(NLP) برکاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه در مراجعه کنندگان به مراکز درمانی شهر یزد [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 43-59]

 • بلوغ عاطفی تاثیر آموزش ذهن‌آگاهی بر بلوغ عاطفی دختران در دوره بلوغ [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 147-165]

 • بهزیستی روانشناختی اثربخشی آموزش رویکرد مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل بر بهزیستی روان شناختی زنان متأهل خمینی شهر [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 67-85]

 • بهزیستی روانشناختی تدوین مدل بهزیستی روانشناختی با توجه به ذهن آگاهی و احساس مسئولیت در دانش آموزان [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 101-118]

 • بیان آزادانه احساسات رابطه سبک های فرزندپروری و بیان آزاد احساسات با اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 87-104]

 • بیماران دارای اختلال مصرف ماده ی MDMA مقایسه‌ی اثربخشی درمان مبتنی بر الگوی فرانظری (TTM) با درمان کوتاه‌مدت راه‌حل محور (SFBT) بر افکار خودآیند، انعطاف‌پذیری شناختی و تمایزیافتگی خود در بیماران مرد دارای اختلال مصرف Pethidine و MDMA [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 97-114]

 • بیماران دارای اختلال مصرف ماده یPethidine مقایسه‌ی اثربخشی درمان مبتنی بر الگوی فرانظری (TTM) با درمان کوتاه‌مدت راه‌حل محور (SFBT) بر افکار خودآیند، انعطاف‌پذیری شناختی و تمایزیافتگی خود در بیماران مرد دارای اختلال مصرف Pethidine و MDMA [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 97-114]

 • بیماری کرونا هنجاریابی پرسشنامه معنای اجتماعی در رویدادهای زندگی (SMILES) در افراد دارای تجربه سوگ به دلیل بیماری کرونا [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 53-66]

پ

 • پایائی بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه مهارتهای تحصیلی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 87-106]

 • پذیرش و تعهد اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر خودتاب آوری زنان نابارور شهرستان ساری [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 37-51]

 • پرخاشگری نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی در پیش بینی پرخاشگری کودکان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 69-88]

 • پرخاشگری بررسی اثر بخشی قصه های آرام بخش بر پرخاشگری کودکان پیش دبستانی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 103-116]

 • پرخاشگری اثربخشی بازی درمانی بر مدل شناختی رفتاری بر مشکلات رفتاری و مهارت های اجتماعی کودکان دبستانی پرخاشگر [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 35-67]

 • پرخاشگری تبیین نقش رقابت جویی در پیش بینی میزان پرخاشگری جوانان: بررسی نقش واسطه ای تعاملات خانوادگی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 63-82]

 • پرستاران طرحواره های ناسازگار اولیه و تنش شغلی؛ نقش واسطه ای سه گانه سیاه [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 125-146]

 • پرسشنامه معنای اجتماعی در رویدادهای زندگی(SMILES) هنجاریابی پرسشنامه معنای اجتماعی در رویدادهای زندگی (SMILES) در افراد دارای تجربه سوگ به دلیل بیماری کرونا [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 53-66]

 • پیشگیری تأثیر آموزش با شیوه تفکر خلاق به والدین و دانش آموزان بر پیشگیری از آسیب های فضای مجازی (مطالعه اقدام پژوهی) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 19-34]

 • پیشگیری از عود اثربخشی آموزش شادکامی گروهی بر پیشگیری از عود بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]

ت

 • تاب‌آوری اثربخشی آموزش تاب آوری بر بهبود کیفیت زندگی و سرسختی روانشناختی زنان سرپرست خانوار [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1-16]

 • تاب آوری بررسی رابطه فرسودگی شغلی و خودکارآمدی در معلمان متوسطه اول؛ با تاکید بر نقش میانجیگری سخت رویی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 1-29]

 • تاب آوری مقایسه طرح واره های هیجانی، طرح واره های ناسازگار اولیه و تاب آوری در زوجین در حال طلاق و زوجین در حال زندگی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 79-94]

 • تاب آوری اثربخشی آموزش طرحواره درمانی یانگ بر تاب آوری و سبک های فرزندپروری مادران دانش آموزان متوسطه دوم [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 39-58]

 • تابآوری اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر خودتاب آوری زنان نابارور شهرستان ساری [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 37-51]

 • تاثیرگذار بررسی عوامل مؤثر بر آسیب پذیری روانی در معلمان مدارس مقطع متوسطه دوره اول منطقه 20 شهر تهران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 39-66]

 • تجربه گسست پیش بینی احساس تنهایی براساس تجربه گسست و سبک های مقابله ای در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 71-86]

 • تحصیلات بررسی رابطه (جنسیت، ترتیب تولد و سطح تحصیلات) حمایت اجتماعی با خودباوری کارمندان شهر ساری [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 71-93]

 • تحلیل رفتار متقابل اثربخشی آموزش رویکرد مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل بر بهزیستی روان شناختی زنان متأهل خمینی شهر [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 67-85]

 • تحلیل عاملی اکتشافی توسعه و اعتبار سنجی مقیاس ترس از در حاشیه ماندن [دوره 5، شماره 2، 1401]

 • تحلیل عاملی تاییدی توسعه و اعتبار سنجی مقیاس ترس از در حاشیه ماندن [دوره 5، شماره 2، 1401]

 • ترتیب تولد بررسی رابطه (جنسیت، ترتیب تولد و سطح تحصیلات) حمایت اجتماعی با خودباوری کارمندان شهر ساری [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 71-93]

 • ترس از ارزیابی منفی اثربخشی فنون درمان شناختی رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی و عزت‌نفس در دانش‌آموزان 11 تا 12 ساله شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-26]

 • ترس از در حاشیه ماندن توسعه و اعتبار سنجی مقیاس ترس از در حاشیه ماندن [دوره 5، شماره 2، 1401]

 • تسلط مقایسه هدف گرایی تحصیلی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 77-100]

 • تعادل کار-زندگی رابطه سلامت روانی با تعادل کار - زندگی در معلمان مدارس ابتدایی منطقه ۲۰ شهر تهران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 123-144]

 • تعارضات زناشویی تبیین چگونگی عود عفونت های زنان به دلیل تعارضات زناشویی براساس مفاهیم رویکرد سیستمی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 1-33]

 • تعارضات زناشویی بررسی اثربخشی آموزش کیفیت زندگی درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و ابعاد آن [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 83-106]

 • تعاملات خانوادگی تبیین نقش رقابت جویی در پیش بینی میزان پرخاشگری جوانان: بررسی نقش واسطه ای تعاملات خانوادگی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 63-82]

 • تعلل ورزی تحصیلی بررسی ارتباط بین جو اخلاقی مدرسه و سبک‌های تدریس با تعلل ورزی تحصیلی در دانش آموزان متوسطه دوم ناحیه 1 شهر زنجان [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 1-17]

 • تفاوت های جنسیتی رابطه بین ویژگی های شخصیت و باورهای فراشناختی در نوجوانان: نقش تفاوت های جنسیتی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 83-99]

 • تفکر انتقادی بررسی الگوی تدریس حل مسئله در ارتباط با تفکر انتقادی دانش آموزان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 89-102]

 • تفکر خلاق تأثیر آموزش با شیوه تفکر خلاق به والدین و دانش آموزان بر پیشگیری از آسیب های فضای مجازی (مطالعه اقدام پژوهی) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 19-34]

 • تمایزیافتگی مطالعه کیفی الگوهای والدینی بر اساس شجره نگار در زنان متأهل با حس خوشبختی در شهر اصفهان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 85-121]

 • تمایزیافتگی پیش بینی بلوغ عاطفی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه بر اساس سبک دلبستگی و میزان تمایز یافتگی مادران در شهر نجف آباد [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 35-62]

 • تمایزیافتگی تبیین مدل علّی فلسفه‌ی فراهیجانی والدین مبتنی بر خودآگاهی هیجانی، تمایز یافتگی و اضطراب وجودی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 1-17]

 • تمایز یافتگی خود بررسی اثربخشی روان درمانی تحلیلی کارکردی بر تمایز یافتگی خود و کیفیت روابط موضوعی در افراد مبتلا به اختلال شخصیت نارسیستیک [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 1-18]

 • تمایزیافتگی خود مقایسه‌ی اثربخشی درمان مبتنی بر الگوی فرانظری (TTM) با درمان کوتاه‌مدت راه‌حل محور (SFBT) بر افکار خودآیند، انعطاف‌پذیری شناختی و تمایزیافتگی خود در بیماران مرد دارای اختلال مصرف Pethidine و MDMA [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 97-114]

 • تمیز دیداری" بررسی اثربخشی آموزش دقت و تمیز دیداری بر بهبود عملکرد خواندن در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با نوع خواندن (نارسا خوان)مقطع ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی 1396 [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 35-49]

 • تنش شغلی طرحواره های ناسازگار اولیه و تنش شغلی؛ نقش واسطه ای سه گانه سیاه [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 125-146]

 • تنظیم شناختی هیجان اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر بهبود رضایت زناشویی و تنظیم شناختی هیجان در همسران مبتلا به افسردگی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 123-145]

 • تنظیم شناختی هیجان مدل علّی سبک‌های هویت و رفتارهای پرخطر: نقش میانجی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 21-44]

 • توانمند سازی بررسی اثر بخشی آموزش حل مساله با رویکرد توانمند سازی مددکاری اجتماعی برروابط مدرسه ای دختران ساکن در شبانه روزی [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 1-13]

ج

 • جنسیت بررسی رابطه (جنسیت، ترتیب تولد و سطح تحصیلات) حمایت اجتماعی با خودباوری کارمندان شهر ساری [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 71-93]

 • جهت‌گیری زندگی رابطه قاطعیت، نگرش به مسئولیت و جهت‌گیری زندگی با ماندگاری در درمان اعتیاد مددجویان مرد مراکز ترک اعتیاد شهرزنجان [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 1-21]

 • جهت گیری مذهبی پیش بینی نگرش نسبت به ازدواج در جوانان بر اساس جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی و چشم انداز زمان [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 19-33]

 • جو اخلاقی مدرسه بررسی ارتباط بین جو اخلاقی مدرسه و سبک‌های تدریس با تعلل ورزی تحصیلی در دانش آموزان متوسطه دوم ناحیه 1 شهر زنجان [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 1-17]

 • جوانان مطالعه وضعیت سواد رسانه در جوانان استان چهارمحال و بختیاری و بررسی نقش آن در کیفیت زندگی [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 115-134]

 • جوانان توسعه و اعتبار سنجی مقیاس ترس از در حاشیه ماندن [دوره 5، شماره 2، 1401]

 • جو عاطفی خانواده پیش بینی علاقه اجتماعی براساس نیازهای بنیادین روان شناختی و جو عاطفی خانواده [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 35-53]

چ

 • چشم انداز زمان پیش بینی نگرش نسبت به ازدواج در جوانان بر اساس جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی و چشم انداز زمان [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 19-33]

 • چشم انداز زمان اثربخشی درمان چشم انداز زمان بر نشخوار فکری مادران کودکان اتیسم در شهر اصفهان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-17]

ح

 • حل مسئله بررسی الگوی تدریس حل مسئله در ارتباط با تفکر انتقادی دانش آموزان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 89-102]

 • حل مسئله اجتماعی پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس سبک های حل مسئله اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در زنان ورزشکار [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 113-135]

 • حمایت اجتماعی بررسی رابطه (جنسیت، ترتیب تولد و سطح تحصیلات) حمایت اجتماعی با خودباوری کارمندان شهر ساری [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 71-93]

خ

 • خانواده بررسی آثار پرفروش سینمای ایران سالهای 95-92 با موضوع های اجتماعی و خانوادگی در دیدگاه سیستمی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 135-159]

 • خانواده مبدأ بررسی و مقایسه ی کیفی ویژگی های ارتباطی خانواده ی مبدأ در زنان مطلقه و غیر مطلقه [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 43-85]

 • خشم تبیین نقش رقابت جویی در پیش بینی میزان پرخاشگری جوانان: بررسی نقش واسطه ای تعاملات خانوادگی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 63-82]

 • خشونت مقایسه انواع خشونت علیه زنان شهری و روستایی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 69-82]

 • خشونت جنسی مقایسه انواع خشونت علیه زنان شهری و روستایی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 69-82]

 • خشونت روانی مقایسه انواع خشونت علیه زنان شهری و روستایی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 69-82]

 • خشونت فیزیکی مقایسه انواع خشونت علیه زنان شهری و روستایی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 69-82]

 • خلاقیت هیجانی پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی زوجین [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 85-101]

 • خواندن" بررسی اثربخشی آموزش دقت و تمیز دیداری بر بهبود عملکرد خواندن در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با نوع خواندن (نارسا خوان)مقطع ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی 1396 [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 35-49]

 • خودآگاهی هیجانی تبیین مدل علّی فلسفه‌ی فراهیجانی والدین مبتنی بر خودآگاهی هیجانی، تمایز یافتگی و اضطراب وجودی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 1-17]

 • خود باوری بررسی رابطه (جنسیت، ترتیب تولد و سطح تحصیلات) حمایت اجتماعی با خودباوری کارمندان شهر ساری [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 71-93]

 • خودپنداره پیش‌بینی عزت نفس نوجوانان براساس رابطه والد-فرزند، نیازهای بنیادین روان شناختی و خودپنداره [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 23-45]

 • خودپنداره تحصیلی بررسی اثربخشی راهبردهای مبتنی بر فراشناخت بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پسر پایه نهم دارای اختلال یادگیری املا [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 55-69]

 • خودکارآمدی بررسی رابطه فرسودگی شغلی و خودکارآمدی در معلمان متوسطه اول؛ با تاکید بر نقش میانجیگری سخت رویی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 1-29]

 • خودکارآمدی بررسی نقش همجوشی شناختی والدین در خودکارآمدی فرزندان [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 67-78]

 • خودکارآمدی اثربخشی آموزش نظریه انتخاب بر خودکارآمدی و شادکامی زنان مراجعه کننده سرای محله منطقه 6 شهر تهران [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 47-67]

 • خودکارآمدی رابطه بین مدیریت زمان و خودکارآمدی با استرس شغلی معلمین ابتدایی شهر بجنورد [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 43-66]

 • خودکنترلی نقش واسطه ای احساسات مثبت نسبت به همسر در رابطه بین خودکنترلی و اعتیاد به اینترنت در زنان فعال در شبکه های اجتماعی [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 93-112]

 • خوش بینی تاثیر آموزش خوش بینی بر سلامت روانی مادران کودکان با آسیب های شنوایی 2 تا 10 سال [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 19-34]

 • خویشتن پنداری شغلی بررسی رابطه خویشتن پنداره شغلی و رضایت زناشویی بین کارکنان زن رسمی صدا و سیمای تهران در سال 1389 [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 83-97]

د

 • دانش آموز تدوین مدل بهزیستی روانشناختی با توجه به ذهن آگاهی و احساس مسئولیت در دانش آموزان [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 101-118]

 • دانش‌آموزان اثربخشی آموزش راهبردهای تنظیم هیجان به صورت آنلاین بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه در دوره کرونا ویروس [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 45-57]

 • دانش آموزان بررسی مقایسه ای انگیزش تحصیلی، نگرش به مدرسه فرزندان طلاق با همتایان عادی در همه‌گیری کرونا [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 95-111]

 • دانش آموزان اثربخشی روایت درمانی گروهی بر سرزندگی تحصیلی و بهبود روابط والد- فرزندی در دانش آموزان مقطع متوسطه اول [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 51-69]

 • دانش آموزان بررسی الگوی تدریس حل مسئله در ارتباط با تفکر انتقادی دانش آموزان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 89-102]

 • دانش آموزان بررسی ارتباط بین جو اخلاقی مدرسه و سبک‌های تدریس با تعلل ورزی تحصیلی در دانش آموزان متوسطه دوم ناحیه 1 شهر زنجان [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 1-17]

 • دانش آموزان تأثیر آموزش با شیوه تفکر خلاق به والدین و دانش آموزان بر پیشگیری از آسیب های فضای مجازی (مطالعه اقدام پژوهی) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 19-34]

 • دانش آموزان پیش بینی بلوغ عاطفی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه بر اساس سبک دلبستگی و میزان تمایز یافتگی مادران در شهر نجف آباد [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 35-62]

 • دانش آموزان رابطه سبک های فرزندپروری و بیان آزاد احساسات با اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 87-104]

 • دانش آموزان رابطه نظریه های ضمنی هوش با باورهای معرفت شناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 19-37]

 • دانش‌آموزان پایه هفتم اثربخشی فنون درمان شناختی رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی و عزت‌نفس در دانش‌آموزان 11 تا 12 ساله شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-26]

 • دانش آموزان پسر متوسطه نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی در پیش بینی پرخاشگری کودکان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 69-88]

 • دانشجویان بررسی رابطه بین اشتیاق تحصیلی و قابلیت استخدام دانشجویان [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1-15]

 • دانشجویان اثربخشی درمان هیجان مدار بر شکست عشقی و رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد رودهن [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 69-84]

 • دختران 35 سال و بالاتر بررسی دنیای مطلوب (در زمینه ازدواج) دختران مجرد 35 سال و بالاتر شهر اصفهان [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 17-37]

 • دختران در دوره بلوغ تاثیر آموزش ذهن‌آگاهی بر بلوغ عاطفی دختران در دوره بلوغ [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 147-165]

 • درمان پذیرش و تعهد بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی در مادران کودکان مبتلا به اختلال اتیسم [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 1-21]

 • درمان شناختی رفتاری اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر بهبود رضایت زناشویی و تنظیم شناختی هیجان در همسران مبتلا به افسردگی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 123-145]

 • درمان کوتاه‌مدت راه‌حل‌محور اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور بر کیفیت ارتباط والد فرزندی، سازگاری هیجانی و سبک های حل تعارض مادران دختران درگیر شکست عاطفی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 105-127]

 • درمان کوتاه مدت راه حل محور(SFBT) مقایسه‌ی اثربخشی درمان مبتنی بر الگوی فرانظری (TTM) با درمان کوتاه‌مدت راه‌حل محور (SFBT) بر افکار خودآیند، انعطاف‌پذیری شناختی و تمایزیافتگی خود در بیماران مرد دارای اختلال مصرف Pethidine و MDMA [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 97-114]

 • درمان مبتنی بر الگوی فرانظری(TTM) مقایسه‌ی اثربخشی درمان مبتنی بر الگوی فرانظری (TTM) با درمان کوتاه‌مدت راه‌حل محور (SFBT) بر افکار خودآیند، انعطاف‌پذیری شناختی و تمایزیافتگی خود در بیماران مرد دارای اختلال مصرف Pethidine و MDMA [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 97-114]

 • درمان هیجان‌مدار اثربخشی درمان هیجان مدار بر شکست عشقی و رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد رودهن [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 69-84]

 • دشواری در تنظیم هیجان اثربخشی رفتار درمانی عقلانی_هیجانی (REBT) بر کنترل تکانه و دشواری در تنظیم هیجان در نوجوانان مراجعه‌کننده به مراکز DIC شهر تهران [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 59-72]

 • دقت دیداری" بررسی اثربخشی آموزش دقت و تمیز دیداری بر بهبود عملکرد خواندن در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با نوع خواندن (نارسا خوان)مقطع ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی 1396 [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 35-49]

 • دلزدگی زناشویی بررسی و مقایسه کیفیت زندگی، شادکامی و دلزدگی زناشویی زوجین عضو شبکه های اجتماعی(مجازی) و زوجین غیر عضو [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 17-42]

 • دنیای مطلوب بررسی دنیای مطلوب (در زمینه ازدواج) دختران مجرد 35 سال و بالاتر شهر اصفهان [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 17-37]

 • دیدگاه سیستمی بررسی آثار پرفروش سینمای ایران سالهای 95-92 با موضوع های اجتماعی و خانوادگی در دیدگاه سیستمی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 135-159]

ذ

 • ذهن‌آگاهی تاثیر آموزش ذهن‌آگاهی بر بلوغ عاطفی دختران در دوره بلوغ [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 147-165]

 • ذهن آگاهی تعیین رابطه ذهن آگاهی و سرمایه روانشناختی با سلامت روانی در معلمان ابتدایی شیروان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 17-42]

 • ذهن آگاهی تدوین مدل بهزیستی روانشناختی با توجه به ذهن آگاهی و احساس مسئولیت در دانش آموزان [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 101-118]

 • ذهن آگاهی نقش واسطه ای باورهای فراشناختی در رابطه بین نظم جویی شناختی هیجان و ذهن آگاهی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 83-103]

 • ذهن آگاهی " اضطراب بیماری در پرستاران بیمارستان : پیش بین های ذهن آگاهی و انعطاف پذیری روان شناختی در دوران کووید -۱۹ [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 113-130]

 • ذهنیت فلسفی رابطه ذهنیت فلسفی و سرمایه روانشناختی با کیفیت تدریس معلمان ابتدایی آموزش و پرورش بجنورد [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 87-111]

ر

 • رابطه فرازناشویی تأثیر مهارت های زندگی بر باورهای ارتباطی غیرمنطقی مردان دارای تجربه رابطه فرازناشویی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 67-84]

 • رابطه والد-فرزند پیش‌بینی عزت نفس نوجوانان براساس رابطه والد-فرزند، نیازهای بنیادین روان شناختی و خودپنداره [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 23-45]

 • رابطه والد- فرزندی نقش سه گانه تاریک شخصیت و رابطه والد-فرزندی در پیش بینی گرایش به اعتیاد در نوجوانان دختر شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 107-130]

 • راهبردهای تنظیم شناختی هیجان رابطه نظریه های ضمنی هوش با باورهای معرفت شناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 19-37]

 • راهبردهای تنظیم هیجان اثربخشی آموزش راهبردهای تنظیم هیجان به صورت آنلاین بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه در دوره کرونا ویروس [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 45-57]

 • راهبردهای فراشناخت بررسی اثربخشی راهبردهای مبتنی بر فراشناخت بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پسر پایه نهم دارای اختلال یادگیری املا [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 55-69]

 • راهبردهای مقابله‌ای اثربخشی آموزش شادکامی گروهی بر بهبود راهبردهای مقابله ای بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 1-17]

 • رضایت از زندگی اثربخشی درمان هیجان مدار بر شکست عشقی و رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد رودهن [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 69-84]

 • رضایت از زندگی پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس باور به دنیای عادلانه و ویژگی‌های شخصیتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رودهن [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 27-50]

 • رضایت زناشویی بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی در مادران کودکان مبتلا به اختلال اتیسم [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 1-21]

 • رضایت زناشویی اثربخشی معنادرمانی گروهی بر عملکرد جنسی و رضایت زناشویی بیماران مولتیپل اسکلروزیس [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 83-102]

 • رضایت زناشویی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر بهبود رضایت زناشویی و تنظیم شناختی هیجان در همسران مبتلا به افسردگی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 123-145]

 • رضایت زناشویی بررسی رابطه خویشتن پنداره شغلی و رضایت زناشویی بین کارکنان زن رسمی صدا و سیمای تهران در سال 1389 [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 83-97]

 • رضایت زناشویی مطالعه کیفی رضایت مندی زناشویی زوجین فرزند آزاد شهر اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 63-81]

 • رضایت زناشویی پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی زوجین [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 85-101]

 • رضایت زناشویی بررسی رابطه ساختار خانواده از نظر انطباق پذیری و همبستگی با رضایت زناشویی در زنان شاغل [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 101-116]

 • رضایت زناشویی اثربخشی نامثلث سازی بر رضایت زناشویی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1-17]

 • رضایت شغلی بررسی رابطه لنگرگاه شغلی با رضایت شغلی: با تاکید بر نقش واسطه‌ای فشارزاهای شغلی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 53-74]

 • رفتار پرخطر مدل علّی سبک‌های هویت و رفتارهای پرخطر: نقش میانجی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 21-44]

 • رفتارهای بهداشتی رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با رفتارهای بهداشتی در دانشجویان [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 129-145]

 • رفتارهای پرخطر پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس ناگویی هیجانی و عدم تحمل بلاتکلیفی در نوجوانان دارای سابقه رفتارهای خودجرحی [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 131-142]

 • رفتارهای خودآسیب رسانی مقایسه سبک های دلبستگی و باور به دنیای عادلانه بین دختران نوجوان با رفتارهای خودآسیب رسانی و عادی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 19-41]

 • رفتارهای خودجرحی پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس ناگویی هیجانی و عدم تحمل بلاتکلیفی در نوجوانان دارای سابقه رفتارهای خودجرحی [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 131-142]

 • رفتاری متمرکز بر طرحواره اثربخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری متمرکز بر طرحواره بر بهبود افسردگی،اضطراب و طرحواره های ناسازگار کودکی زنان خشونت دیده [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 19-35]

 • رقابت جویی تبیین نقش رقابت جویی در پیش بینی میزان پرخاشگری جوانان: بررسی نقش واسطه ای تعاملات خانوادگی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 63-82]

 • روابط با جنس مخالف آسیب های درون فردی و بین فردی روابط دختران نوجوان با جنس مخالف (تحلیل کیفی) [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 23-38]

 • روابط جنسی مطالعه کیفی اوقات فراغت و روابط جنسی در زوجین فرزند دار و فرزند آزاد [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 105-124]

 • روابط زوجین اثربخشی نامثلث سازی بر رضایت زناشویی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1-17]

 • روابط مدرسه ای بررسی اثر بخشی آموزش حل مساله با رویکرد توانمند سازی مددکاری اجتماعی برروابط مدرسه ای دختران ساکن در شبانه روزی [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 1-13]

 • روابط والد فرزندی نقش واسطه ای التزام عملی به نماز در رابطه بین روابط والد فرزندی و نگرش به ارتباط با جنس مخالف در نوجوانان [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 1-22]

 • روابط والد- فرزندی اثربخشی روایت درمانی گروهی بر سرزندگی تحصیلی و بهبود روابط والد- فرزندی در دانش آموزان مقطع متوسطه اول [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 51-69]

 • روان‌درمانی تحلیلی کارکردی بررسی اثربخشی روان درمانی تحلیلی کارکردی بر تمایز یافتگی خود و کیفیت روابط موضوعی در افراد مبتلا به اختلال شخصیت نارسیستیک [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 1-18]

 • روایت درمانی اثربخشی روایت درمانی گروهی بر سرزندگی تحصیلی و بهبود روابط والد- فرزندی در دانش آموزان مقطع متوسطه اول [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 51-69]

 • روایی بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه مهارتهای تحصیلی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 87-106]

 • رویکرد REBT اثربخشی رفتار درمانی عقلانی_هیجانی (REBT) بر کنترل تکانه و دشواری در تنظیم هیجان در نوجوانان مراجعه‌کننده به مراکز DIC شهر تهران [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 59-72]

 • رویکرد سیستمی تبیین چگونگی عود عفونت های زنان به دلیل تعارضات زناشویی براساس مفاهیم رویکرد سیستمی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 1-33]

 • رویکرد هیجان مدار اثربخشی غنیسازی روابط زوجین بر اساس رویکرد هیجان مدار بر سازگاری و کیفیت روابط زناشویی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 103-124]

ز

 • زنان اثربخشی آموزش رویکرد مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل بر بهزیستی روان شناختی زنان متأهل خمینی شهر [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 67-85]

 • زنان سرپرست خانوار اثربخشی آموزش تاب آوری بر بهبود کیفیت زندگی و سرسختی روانشناختی زنان سرپرست خانوار [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1-16]

 • زنان شاغل بررسی رابطه خویشتن پنداره شغلی و رضایت زناشویی بین کارکنان زن رسمی صدا و سیمای تهران در سال 1389 [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 83-97]

 • زنان شاغل بررسی رابطه ساختار خانواده از نظر انطباق پذیری و همبستگی با رضایت زناشویی در زنان شاغل [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 101-116]

 • زنان غیر مطلقه بررسی و مقایسه ی کیفی ویژگی های ارتباطی خانواده ی مبدأ در زنان مطلقه و غیر مطلقه [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 43-85]

 • زنان متأهل نقش واسطه ای احساسات مثبت نسبت به همسر در رابطه بین خودکنترلی و اعتیاد به اینترنت در زنان فعال در شبکه های اجتماعی [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 93-112]

 • زنان مطلقه بررسی و مقایسه ی کیفی ویژگی های ارتباطی خانواده ی مبدأ در زنان مطلقه و غیر مطلقه [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 43-85]

 • زنان نابارور اثربخشی زندگی درمانی بر اشتیاق به زندگی، امید به زندگی و کیفت زندگی در زنان نابارور [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 19-38]

 • زندگی درمانی اثربخشی زندگی درمانی بر اشتیاق به زندگی، امید به زندگی و کیفت زندگی در زنان نابارور [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 19-38]

 • زوجین مطالعه کیفی رضایت مندی زناشویی زوجین فرزند آزاد شهر اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 63-81]

 • زوجین مطالعه کیفی اوقات فراغت و روابط جنسی در زوجین فرزند دار و فرزند آزاد [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 105-124]

 • زوجین پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی زوجین [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 85-101]

 • زوجین در حال طلاق مقایسه طرح واره های هیجانی، طرح واره های ناسازگار اولیه و تاب آوری در زوجین در حال طلاق و زوجین در حال زندگی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 79-94]

 • زوجین شهر تهران بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی در مادران کودکان مبتلا به اختلال اتیسم [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 1-21]

س

 • ساختار خانواده بررسی رابطه ساختار خانواده از نظر انطباق پذیری و همبستگی با رضایت زناشویی در زنان شاغل [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 101-116]

 • ساختار عاملی بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه مهارتهای تحصیلی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 87-106]

 • سازگاری اثربخشی غنیسازی روابط زوجین بر اساس رویکرد هیجان مدار بر سازگاری و کیفیت روابط زناشویی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 103-124]

 • سازگاری شغلی" پیش‌بینی اخلاق کاری بر اساس صفات شخصیت، سبک‌های دلبستگی و طرحواره‌های شناختی، با میانجیگری سازگاری شغلی در کارکنان قوّه قضاییه [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 79-104]

 • سازگاری هیجانی اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور بر کیفیت ارتباط والد فرزندی، سازگاری هیجانی و سبک های حل تعارض مادران دختران درگیر شکست عاطفی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 105-127]

 • سازگاری و دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری بر مهارت اجتماعی و سازگاری دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دبستانی شهرستان نجف آباد [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 107-134]

 • سبک دلبستگی پیش بینی بلوغ عاطفی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه بر اساس سبک دلبستگی و میزان تمایز یافتگی مادران در شهر نجف آباد [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 35-62]

 • سبک زندگی بررسی نقش سبک زندگی مادران فعال اجتماعی در شکل گیری هویت نوجوانان [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 1-37]

 • سبک های اسنادی پیش بینی طلاق عاطفی براساس سبک های اسنادی و ابرازگری هیجانی در زنان متاهل [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 59-78]

 • سبک‌های تدریس بررسی ارتباط بین جو اخلاقی مدرسه و سبک‌های تدریس با تعلل ورزی تحصیلی در دانش آموزان متوسطه دوم ناحیه 1 شهر زنجان [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 1-17]

 • سبک‌های حل تعارض اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور بر کیفیت ارتباط والد فرزندی، سازگاری هیجانی و سبک های حل تعارض مادران دختران درگیر شکست عاطفی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 105-127]

 • سبک‌های دلبستگی مقایسه سبک های‌ دلبستگی، سطح تمایزیافتگی در دانشجویان متأهل دارای رابطه و فاقد رابطه قبل از ازدواج و نحوه نگرش آنان نسبت به ازدواج [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 31-52]

 • سبک‌های دلبستگی مقایسه سبک های دلبستگی و باور به دنیای عادلانه بین دختران نوجوان با رفتارهای خودآسیب رسانی و عادی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 19-41]

 • سبک‌های دلبستگی" پیش‌بینی اخلاق کاری بر اساس صفات شخصیت، سبک‌های دلبستگی و طرحواره‌های شناختی، با میانجیگری سازگاری شغلی در کارکنان قوّه قضاییه [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 79-104]

 • سبک‌های فرزندپروری اثربخشی آموزش طرحواره درمانی یانگ بر تاب آوری و سبک های فرزندپروری مادران دانش آموزان متوسطه دوم [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 39-58]

 • سبک های فرزندپروری رابطه سبک های فرزندپروری و بیان آزاد احساسات با اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 87-104]

 • سبک های مدیریت تعارض پیش بینی سبک های مدیریت تعارض زناشویی براساس ابعاد هوش هیجانی و هوش معنوی پرستاران زن [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 61-82]

 • سبک های مقابله ای پیش بینی احساس تنهایی براساس تجربه گسست و سبک های مقابله ای در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 71-86]

 • سبک هویت مدل علّی سبک‌های هویت و رفتارهای پرخطر: نقش میانجی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 21-44]

 • سپاسگزاری بررسی نقش کارکردهای شناختی، سپاسگزاری و افسردگی در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(ام اس) [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 55-76]

 • سخت رویی بررسی رابطه فرسودگی شغلی و خودکارآمدی در معلمان متوسطه اول؛ با تاکید بر نقش میانجیگری سخت رویی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 1-29]

 • سرزندگی تحصیلی اثربخشی روایت درمانی گروهی بر سرزندگی تحصیلی و بهبود روابط والد- فرزندی در دانش آموزان مقطع متوسطه اول [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 51-69]

 • سرسختی روانشناختی اثربخشی آموزش تاب آوری بر بهبود کیفیت زندگی و سرسختی روانشناختی زنان سرپرست خانوار [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1-16]

 • سرمایه روانشناختی رابطه ذهنیت فلسفی و سرمایه روانشناختی با کیفیت تدریس معلمان ابتدایی آموزش و پرورش بجنورد [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 87-111]

 • سرمایه روانشناختی تعیین رابطه ذهن آگاهی و سرمایه روانشناختی با سلامت روانی در معلمان ابتدایی شیروان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 17-42]

 • سطح تمایزیافتگی مقایسه سبک های‌ دلبستگی، سطح تمایزیافتگی در دانشجویان متأهل دارای رابطه و فاقد رابطه قبل از ازدواج و نحوه نگرش آنان نسبت به ازدواج [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 31-52]

 • سلامت‌روان تعیین رابطه ذهن آگاهی و سرمایه روانشناختی با سلامت روانی در معلمان ابتدایی شیروان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 17-42]

 • سلامت روان مادران تاثیر آموزش خوش بینی بر سلامت روانی مادران کودکان با آسیب های شنوایی 2 تا 10 سال [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 19-34]

 • سه گانه های تاریک شخصیت طرحواره های ناسازگار اولیه و تنش شغلی؛ نقش واسطه ای سه گانه سیاه [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 125-146]

 • سوء مصرف مواد اثربخشی آموزش شادکامی گروهی بر پیشگیری از عود بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]

 • سوء مصرف مواد اثربخشی آموزش شادکامی گروهی بر بهبود راهبردهای مقابله ای بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 1-17]

 • سواد رسانه مطالعه وضعیت سواد رسانه در جوانان استان چهارمحال و بختیاری و بررسی نقش آن در کیفیت زندگی [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 115-134]

 • سوگ هنجاریابی پرسشنامه معنای اجتماعی در رویدادهای زندگی (SMILES) در افراد دارای تجربه سوگ به دلیل بیماری کرونا [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 53-66]

ش

 • شادکامی بررسی و مقایسه کیفیت زندگی، شادکامی و دلزدگی زناشویی زوجین عضو شبکه های اجتماعی(مجازی) و زوجین غیر عضو [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 17-42]

 • شادکامی اثربخشی آموزش نظریه انتخاب بر خودکارآمدی و شادکامی زنان مراجعه کننده سرای محله منطقه 6 شهر تهران [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 47-67]

 • شبکه اجتماعی نقش واسطه ای احساسات مثبت نسبت به همسر در رابطه بین خودکنترلی و اعتیاد به اینترنت در زنان فعال در شبکه های اجتماعی [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 93-112]

 • شبکه های اجتماعی مجازی بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در هیجانات تحصیلی فرزندان [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 69-81]

 • شجره نگار مطالعه کیفی الگوهای والدینی بر اساس شجره نگار در زنان متأهل با حس خوشبختی در شهر اصفهان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 85-121]

 • شدت علایم روان تنی مقایسه‌ی استیگمای احساسی بیمار روانی، شدت علایم روان‌تنی و افسردگی مربوط به مرگ در افراد با و بدون اضطراب بیماری کرونا ویروس-19 [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 73-91]

 • شکست عاطفی اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور بر کیفیت ارتباط والد فرزندی، سازگاری هیجانی و سبک های حل تعارض مادران دختران درگیر شکست عاطفی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 105-127]

 • شکست عشقی اثربخشی درمان هیجان مدار بر شکست عشقی و رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد رودهن [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 69-84]

 • شناخت محور امید به آینده شغلی: یک مداخله شناخت محور [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 43-67]

 • شهر زنجان بررسی ارتباط بین جو اخلاقی مدرسه و سبک‌های تدریس با تعلل ورزی تحصیلی در دانش آموزان متوسطه دوم ناحیه 1 شهر زنجان [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 1-17]

ص

 • صفات تاریک شخصیت نقش سه گانه تاریک شخصیت و رابطه والد-فرزندی در پیش بینی گرایش به اعتیاد در نوجوانان دختر شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 107-130]

 • صفات شخصیت" پیش‌بینی اخلاق کاری بر اساس صفات شخصیت، سبک‌های دلبستگی و طرحواره‌های شناختی، با میانجیگری سازگاری شغلی در کارکنان قوّه قضاییه [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 79-104]

ط

 • طرح ریزی شغلی شناسایی طرح های شغلی نوجوانان در آستانه فراغت از مدرسه [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 95-129]

 • طرحواره درمانی اثربخشی آموزش طرحواره درمانی یانگ بر تاب آوری و سبک های فرزندپروری مادران دانش آموزان متوسطه دوم [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 39-58]

 • طرحواره‌های شناختی" پیش‌بینی اخلاق کاری بر اساس صفات شخصیت، سبک‌های دلبستگی و طرحواره‌های شناختی، با میانجیگری سازگاری شغلی در کارکنان قوّه قضاییه [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 79-104]

 • طرح واره های ناسازگار اولیه مقایسه طرح واره های هیجانی، طرح واره های ناسازگار اولیه و تاب آوری در زوجین در حال طلاق و زوجین در حال زندگی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 79-94]

 • طرحواره های ناسازگار اولیه طرحواره های ناسازگار اولیه و تنش شغلی؛ نقش واسطه ای سه گانه سیاه [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 125-146]

 • طرحواره های ناسازگار اولیه مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و نیازهای اساسی نوجوانان ایتام و نوجوانان عادی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 99-115]

 • طرحواره های ناسازگار اولیه اثربخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری متمرکز بر طرحواره بر بهبود افسردگی،اضطراب و طرحواره های ناسازگار کودکی زنان خشونت دیده [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 19-35]

 • طرح واره های هیجانی مقایسه طرح واره های هیجانی، طرح واره های ناسازگار اولیه و تاب آوری در زوجین در حال طلاق و زوجین در حال زندگی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 79-94]

 • طلاق عاطفی پیش بینی طلاق عاطفی براساس سبک های اسنادی و ابرازگری هیجانی در زنان متاهل [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 59-78]

ع

 • عاطفه منفی ارائه مدل آشفتگی زناشویی بر اساس اضطراب کرونا و عاطفه منفی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 1-20]

 • عدم تحمل بلاتکلیفی پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس ناگویی هیجانی و عدم تحمل بلاتکلیفی در نوجوانان دارای سابقه رفتارهای خودجرحی [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 131-142]

 • عزت‌نفس اثربخشی فنون درمان شناختی رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی و عزت‌نفس در دانش‌آموزان 11 تا 12 ساله شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-26]

 • عزت نفس پیش‌بینی عزت نفس نوجوانان براساس رابطه والد-فرزند، نیازهای بنیادین روان شناختی و خودپنداره [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 23-45]

 • عفونت های زنانه تبیین چگونگی عود عفونت های زنان به دلیل تعارضات زناشویی براساس مفاهیم رویکرد سیستمی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 1-33]

 • علاقه اجتماعی پیش بینی علاقه اجتماعی براساس نیازهای بنیادین روان شناختی و جو عاطفی خانواده [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 35-53]

 • عملکرد مقایسه هدف گرایی تحصیلی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 77-100]

 • عملکرد تحصیلی رابطه فرسودگی تحصیلی با آسیب‌های تحصیلی، عملکرد تحصیلی و هوش [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 119-139]

 • عملکرد جنسی اثربخشی معنادرمانی گروهی بر عملکرد جنسی و رضایت زناشویی بیماران مولتیپل اسکلروزیس [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 83-102]

 • عوامل مؤثر بر انتخاب شغل شناسایی طرح های شغلی نوجوانان در آستانه فراغت از مدرسه [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 95-129]

 • عوامل موثر بر آسیب پذیری روحی و روانی بررسی عوامل مؤثر بر آسیب پذیری روانی در معلمان مدارس مقطع متوسطه دوره اول منطقه 20 شهر تهران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 39-66]

غ

 • غنی سازی روابط زوجین اثربخشی غنیسازی روابط زوجین بر اساس رویکرد هیجان مدار بر سازگاری و کیفیت روابط زناشویی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 103-124]

ف

 • فرزندآزاد مطالعه کیفی رضایت مندی زناشویی زوجین فرزند آزاد شهر اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 63-81]

 • فرزندآزاد مطالعه کیفی اوقات فراغت و روابط جنسی در زوجین فرزند دار و فرزند آزاد [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 105-124]

 • فرزندان بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در هیجانات تحصیلی فرزندان [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 69-81]

 • فرزندان بررسی نقش همجوشی شناختی والدین در خودکارآمدی فرزندان [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 67-78]

 • فرزندان طلاق بررسی مقایسه ای انگیزش تحصیلی، نگرش به مدرسه فرزندان طلاق با همتایان عادی در همه‌گیری کرونا [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 95-111]

 • فرزند دار مطالعه کیفی اوقات فراغت و روابط جنسی در زوجین فرزند دار و فرزند آزاد [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 105-124]

 • فرسودگی تحصیلی رابطه فرسودگی تحصیلی با آسیب‌های تحصیلی، عملکرد تحصیلی و هوش [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 119-139]

 • فرسودگی شغلی بررسی رابطه فرسودگی شغلی و خودکارآمدی در معلمان متوسطه اول؛ با تاکید بر نقش میانجیگری سخت رویی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 1-29]

 • فشارزاهای شغلی بررسی رابطه لنگرگاه شغلی با رضایت شغلی: با تاکید بر نقش واسطه‌ای فشارزاهای شغلی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 53-74]

 • فضای مجازی تأثیر آموزش با شیوه تفکر خلاق به والدین و دانش آموزان بر پیشگیری از آسیب های فضای مجازی (مطالعه اقدام پژوهی) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 19-34]

 • فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بررسی و مقایسه کیفیت زندگی، شادکامی و دلزدگی زناشویی زوجین عضو شبکه های اجتماعی(مجازی) و زوجین غیر عضو [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 17-42]

 • فلسفه فراهیجانی والدین تبیین مدل علّی فلسفه‌ی فراهیجانی والدین مبتنی بر خودآگاهی هیجانی، تمایز یافتگی و اضطراب وجودی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 1-17]

 • فیلم سینمایی بررسی آثار پرفروش سینمای ایران سالهای 95-92 با موضوع های اجتماعی و خانوادگی در دیدگاه سیستمی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 135-159]

ق

 • قابلیت استخدام بررسی رابطه بین اشتیاق تحصیلی و قابلیت استخدام دانشجویان [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1-15]

 • قاطعیت رابطه قاطعیت، نگرش به مسئولیت و جهت‌گیری زندگی با ماندگاری در درمان اعتیاد مددجویان مرد مراکز ترک اعتیاد شهرزنجان [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 1-21]

 • قصه درمانی بررسی اثر بخشی قصه های آرام بخش بر پرخاشگری کودکان پیش دبستانی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 103-116]

ک

 • کارکردهای اجرایی‌‌‌‌ مقایسه ‌مهارت‌های زندگی و کارکردهای اجرایی کودکان دارای والدین مصرف کننده و غیر مصرف کننده مواد اعتیادآور [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 51-68]

 • کارکردهای شناختی بررسی نقش کارکردهای شناختی، سپاسگزاری و افسردگی در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(ام اس) [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 55-76]

 • کرونا بررسی مقایسه ای انگیزش تحصیلی، نگرش به مدرسه فرزندان طلاق با همتایان عادی در همه‌گیری کرونا [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 95-111]

 • کروناویروس اثربخشی آموزش راهبردهای تنظیم هیجان به صورت آنلاین بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه در دوره کرونا ویروس [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 45-57]

 • کم توان ذهنی مقایسه اضطراب، افسردگی و استرس در زوجین دارای فرزند کم توان ذهنی و زوجین دارای فرزند عادی [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 39-53]

 • کنترل تکانه اثربخشی رفتار درمانی عقلانی_هیجانی (REBT) بر کنترل تکانه و دشواری در تنظیم هیجان در نوجوانان مراجعه‌کننده به مراکز DIC شهر تهران [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 59-72]

 • کودکان 6 تا 7 ساله بررسی اثر بخشی قصه های آرام بخش بر پرخاشگری کودکان پیش دبستانی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 103-116]

 • کودکان با اختلال آسیب های شنوایی تاثیر آموزش خوش بینی بر سلامت روانی مادران کودکان با آسیب های شنوایی 2 تا 10 سال [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 19-34]

 • کووید ۱۹ اضطراب بیماری در پرستاران بیمارستان : پیش بین های ذهن آگاهی و انعطاف پذیری روان شناختی در دوران کووید -۱۹ [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 113-130]

 • کیفیت ارتباط والد فرزندی اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور بر کیفیت ارتباط والد فرزندی، سازگاری هیجانی و سبک های حل تعارض مادران دختران درگیر شکست عاطفی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 105-127]

 • کیفیت تدریس رابطه ذهنیت فلسفی و سرمایه روانشناختی با کیفیت تدریس معلمان ابتدایی آموزش و پرورش بجنورد [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 87-111]

 • کیفیت روابط زناشویی اثربخشی غنیسازی روابط زوجین بر اساس رویکرد هیجان مدار بر سازگاری و کیفیت روابط زناشویی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 103-124]

 • کیفیت روابط موضوعی بررسی اثربخشی روان درمانی تحلیلی کارکردی بر تمایز یافتگی خود و کیفیت روابط موضوعی در افراد مبتلا به اختلال شخصیت نارسیستیک [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 1-18]

 • کیفیت زندگی بررسی و مقایسه کیفیت زندگی، شادکامی و دلزدگی زناشویی زوجین عضو شبکه های اجتماعی(مجازی) و زوجین غیر عضو [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 17-42]

 • کیفیت زندگی مطالعه وضعیت سواد رسانه در جوانان استان چهارمحال و بختیاری و بررسی نقش آن در کیفیت زندگی [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 115-134]

 • کیفیت زندگی اثربخشی آموزش تاب آوری بر بهبود کیفیت زندگی و سرسختی روانشناختی زنان سرپرست خانوار [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1-16]

 • کیفیت زندگی بررسی نقش کارکردهای شناختی، سپاسگزاری و افسردگی در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(ام اس) [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 55-76]

 • کیفیت زندگی اثربخشی زندگی درمانی بر اشتیاق به زندگی، امید به زندگی و کیفت زندگی در زنان نابارور [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 19-38]

 • کیفیت زندگی" اثربخشی روان‌درمانی مبتنی بر مثبت اندیشی بر تحمل پریشانی و امید به زندگی بیماران مبتلابه دیابت نوع 2 [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 85-96]

گ

 • گرایش به اعتیاد نقش سه گانه تاریک شخصیت و رابطه والد-فرزندی در پیش بینی گرایش به اعتیاد در نوجوانان دختر شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 107-130]

 • گروه درمانی شناختی اثربخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری متمرکز بر طرحواره بر بهبود افسردگی،اضطراب و طرحواره های ناسازگار کودکی زنان خشونت دیده [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 19-35]

ل

 • لنگرگاه شغلی بررسی رابطه لنگرگاه شغلی با رضایت شغلی: با تاکید بر نقش واسطه‌ای فشارزاهای شغلی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 53-74]

 • لوغ عاطفی پیش بینی بلوغ عاطفی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه بر اساس سبک دلبستگی و میزان تمایز یافتگی مادران در شهر نجف آباد [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 35-62]

م

 • مادران اثربخشی آموزش طرحواره درمانی یانگ بر تاب آوری و سبک های فرزندپروری مادران دانش آموزان متوسطه دوم [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 39-58]

 • مادران پیش بینی بلوغ عاطفی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه بر اساس سبک دلبستگی و میزان تمایز یافتگی مادران در شهر نجف آباد [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 35-62]

 • مادران فعال اجتماعی بررسی نقش سبک زندگی مادران فعال اجتماعی در شکل گیری هویت نوجوانان [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 1-37]

 • ماندگاری در درمان اعتیاد رابطه قاطعیت، نگرش به مسئولیت و جهت‌گیری زندگی با ماندگاری در درمان اعتیاد مددجویان مرد مراکز ترک اعتیاد شهرزنجان [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 1-21]

 • مثبت اندیشی" اثربخشی روان‌درمانی مبتنی بر مثبت اندیشی بر تحمل پریشانی و امید به زندگی بیماران مبتلابه دیابت نوع 2 [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 85-96]

 • مداخله امید به آینده شغلی: یک مداخله شناخت محور [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 43-67]

 • مدیریت خشم اثربخشی آموزش رابطه سالم با جنس مخالف بر مدیریت خشم و افزایش مهارت های اجتماعی در نوجوانان دختر [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 23-42]

 • مدیریت زمان رابطه بین مدیریت زمان و خودکارآمدی با استرس شغلی معلمین ابتدایی شهر بجنورد [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 43-66]

 • مراکز ترک اعتیاد رابطه قاطعیت، نگرش به مسئولیت و جهت‌گیری زندگی با ماندگاری در درمان اعتیاد مددجویان مرد مراکز ترک اعتیاد شهرزنجان [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 1-21]

 • مسئولیت پذیری تدوین مدل بهزیستی روانشناختی با توجه به ذهن آگاهی و احساس مسئولیت در دانش آموزان [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 101-118]

 • مسیرهای اخلاقی مروری بر مغز اخلاقی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 39-62]

 • مشکلات رفتاری اثربخشی بازی درمانی بر مدل شناختی رفتاری بر مشکلات رفتاری و مهارت های اجتماعی کودکان دبستانی پرخاشگر [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 35-67]

 • معلمان ابتدایی رابطه ذهنیت فلسفی و سرمایه روانشناختی با کیفیت تدریس معلمان ابتدایی آموزش و پرورش بجنورد [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 87-111]

 • معلمان ابتدایی تعیین رابطه ذهن آگاهی و سرمایه روانشناختی با سلامت روانی در معلمان ابتدایی شیروان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 17-42]

 • معلمان ابتدایی رابطه سلامت روانی با تعادل کار - زندگی در معلمان مدارس ابتدایی منطقه ۲۰ شهر تهران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 123-144]

 • معلمان متوسطه اول بررسی رابطه فرسودگی شغلی و خودکارآمدی در معلمان متوسطه اول؛ با تاکید بر نقش میانجیگری سخت رویی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 1-29]

 • معلمان مقطع متوسطه دوره اول بررسی عوامل مؤثر بر آسیب پذیری روانی در معلمان مدارس مقطع متوسطه دوره اول منطقه 20 شهر تهران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 39-66]

 • معنادرمانی اثربخشی معنادرمانی گروهی بر عملکرد جنسی و رضایت زناشویی بیماران مولتیپل اسکلروزیس [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 83-102]

 • مغز اخلاقی مروری بر مغز اخلاقی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 39-62]

 • منابع شغلی شناسایی طرح های شغلی نوجوانان در آستانه فراغت از مدرسه [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 95-129]

 • مهارت اجتماعی اثربخشی آموزش رابطه سالم با جنس مخالف بر مدیریت خشم و افزایش مهارت های اجتماعی در نوجوانان دختر [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 23-42]

 • مهارت اجتماعی تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری بر مهارت اجتماعی و سازگاری دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دبستانی شهرستان نجف آباد [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 107-134]

 • مهارت حل مساله بررسی اثر بخشی آموزش حل مساله با رویکرد توانمند سازی مددکاری اجتماعی برروابط مدرسه ای دختران ساکن در شبانه روزی [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 1-13]

 • مهارت های اجتماعی اثربخشی بازی درمانی بر مدل شناختی رفتاری بر مشکلات رفتاری و مهارت های اجتماعی کودکان دبستانی پرخاشگر [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 35-67]

 • مهارتهای تحصیلی بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه مهارتهای تحصیلی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 87-106]

 • مهارت‌های زندگی‌‌‌‌ مقایسه ‌مهارت‌های زندگی و کارکردهای اجرایی کودکان دارای والدین مصرف کننده و غیر مصرف کننده مواد اعتیادآور [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 51-68]

 • مهارت های زندگی تأثیر مهارت های زندگی بر باورهای ارتباطی غیرمنطقی مردان دارای تجربه رابطه فرازناشویی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 67-84]

 • مولتیپل اسکلروزیس اثربخشی معنادرمانی گروهی بر عملکرد جنسی و رضایت زناشویی بیماران مولتیپل اسکلروزیس [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 83-102]

 • مولتیپل اسکلروزیس(ام اس) بررسی نقش کارکردهای شناختی، سپاسگزاری و افسردگی در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(ام اس) [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 55-76]

 • مولفه های سلامت روان رابطه سلامت روانی با تعادل کار - زندگی در معلمان مدارس ابتدایی منطقه ۲۰ شهر تهران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 123-144]

ن

 • ناباروری اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر خودتاب آوری زنان نابارور شهرستان ساری [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 37-51]

 • ناتوانی یادگیری املا بررسی اثربخشی راهبردهای مبتنی بر فراشناخت بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پسر پایه نهم دارای اختلال یادگیری املا [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 55-69]

 • ناگویی هیجانی پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس ناگویی هیجانی و عدم تحمل بلاتکلیفی در نوجوانان دارای سابقه رفتارهای خودجرحی [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 131-142]

 • نامثلث سازی اثربخشی نامثلث سازی بر رضایت زناشویی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1-17]

 • نحوه نگرش به انتخاب همسر مقایسه سبک های‌ دلبستگی، سطح تمایزیافتگی در دانشجویان متأهل دارای رابطه و فاقد رابطه قبل از ازدواج و نحوه نگرش آنان نسبت به ازدواج [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 31-52]

 • نشخوار فکری اثربخشی درمان چشم انداز زمان بر نشخوار فکری مادران کودکان اتیسم در شهر اصفهان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-17]

 • نظریه انتخاب اثربخشی آموزش نظریه انتخاب بر خودکارآمدی و شادکامی زنان مراجعه کننده سرای محله منطقه 6 شهر تهران [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 47-67]

 • نظریه های ضمنی هوش رابطه نظریه های ضمنی هوش با باورهای معرفت شناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 19-37]

 • نظم جویی شناختی هیجان نقش واسطه ای باورهای فراشناختی در رابطه بین نظم جویی شناختی هیجان و ذهن آگاهی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 83-103]

 • نظم‌جویی شناختی هیجانی نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی در پیش بینی پرخاشگری کودکان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 69-88]

 • نگرش به ارتباط با جنس مخالف نقش واسطه ای التزام عملی به نماز در رابطه بین روابط والد فرزندی و نگرش به ارتباط با جنس مخالف در نوجوانان [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 1-22]

 • نگرش به مدرسه بررسی مقایسه ای انگیزش تحصیلی، نگرش به مدرسه فرزندان طلاق با همتایان عادی در همه‌گیری کرونا [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 95-111]

 • نگرش به مسئولیت رابطه قاطعیت، نگرش به مسئولیت و جهت‌گیری زندگی با ماندگاری در درمان اعتیاد مددجویان مرد مراکز ترک اعتیاد شهرزنجان [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 1-21]

 • نگرش نسبت به ازدواج پیش بینی نگرش نسبت به ازدواج در جوانان بر اساس جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی و چشم انداز زمان [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 19-33]

 • نوجوان پیش‌بینی عزت نفس نوجوانان براساس رابطه والد-فرزند، نیازهای بنیادین روان شناختی و خودپنداره [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 23-45]

 • نوجوانان اثربخشی رفتار درمانی عقلانی_هیجانی (REBT) بر کنترل تکانه و دشواری در تنظیم هیجان در نوجوانان مراجعه‌کننده به مراکز DIC شهر تهران [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 59-72]

 • نوجوانان پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس ناگویی هیجانی و عدم تحمل بلاتکلیفی در نوجوانان دارای سابقه رفتارهای خودجرحی [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 131-142]

 • نوجوانان رابطه بین ویژگی های شخصیت و باورهای فراشناختی در نوجوانان: نقش تفاوت های جنسیتی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 83-99]

 • نوجوانان مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و نیازهای اساسی نوجوانان ایتام و نوجوانان عادی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 99-115]

 • نوجوانان توسعه و اعتبار سنجی مقیاس ترس از در حاشیه ماندن [دوره 5، شماره 2، 1401]

 • نوجوانان دختر نقش سه گانه تاریک شخصیت و رابطه والد-فرزندی در پیش بینی گرایش به اعتیاد در نوجوانان دختر شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 107-130]

 • نیازهای اساسی مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و نیازهای اساسی نوجوانان ایتام و نوجوانان عادی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 99-115]

 • نیازهای بنیادین روان شناختی پیش بینی علاقه اجتماعی براساس نیازهای بنیادین روان شناختی و جو عاطفی خانواده [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 35-53]

 • نیازهای بنیادین روانشناختی پیش‌بینی عزت نفس نوجوانان براساس رابطه والد-فرزند، نیازهای بنیادین روان شناختی و خودپنداره [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 23-45]

و

 • و " پیش‌بینی اخلاق کاری بر اساس صفات شخصیت، سبک‌های دلبستگی و طرحواره‌های شناختی، با میانجیگری سازگاری شغلی در کارکنان قوّه قضاییه [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 79-104]

 • والدین تأثیر آموزش با شیوه تفکر خلاق به والدین و دانش آموزان بر پیشگیری از آسیب های فضای مجازی (مطالعه اقدام پژوهی) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 19-34]

 • والدین مقایسه اضطراب، افسردگی و استرس در زوجین دارای فرزند کم توان ذهنی و زوجین دارای فرزند عادی [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 39-53]

 • والدین غیر مصرف کننده مقایسه ‌مهارت‌های زندگی و کارکردهای اجرایی کودکان دارای والدین مصرف کننده و غیر مصرف کننده مواد اعتیادآور [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 51-68]

 • والدین مصرف کننده‌‌‌‌ مقایسه ‌مهارت‌های زندگی و کارکردهای اجرایی کودکان دارای والدین مصرف کننده و غیر مصرف کننده مواد اعتیادآور [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 51-68]

 • ویژگی های ارتباطی بررسی و مقایسه ی کیفی ویژگی های ارتباطی خانواده ی مبدأ در زنان مطلقه و غیر مطلقه [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 43-85]

 • ویژگی‌های شخصیت پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس سبک های حل مسئله اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در زنان ورزشکار [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 113-135]

 • ویژگی های شخصیت رابطه بین ویژگی های شخصیت و باورهای فراشناختی در نوجوانان: نقش تفاوت های جنسیتی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 83-99]

 • ویژگی های شخصیتی پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس باور به دنیای عادلانه و ویژگی‌های شخصیتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رودهن [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 27-50]

ه

 • هدف گرایی تحصیلی مقایسه هدف گرایی تحصیلی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 77-100]

 • همجوشی شناختی بررسی نقش همجوشی شناختی والدین در خودکارآمدی فرزندان [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 67-78]

 • همسر نقش واسطه ای احساسات مثبت نسبت به همسر در رابطه بین خودکنترلی و اعتیاد به اینترنت در زنان فعال در شبکه های اجتماعی [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 93-112]

 • هنجاریابی هنجاریابی پرسشنامه معنای اجتماعی در رویدادهای زندگی (SMILES) در افراد دارای تجربه سوگ به دلیل بیماری کرونا [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 53-66]

 • هوش رابطه فرسودگی تحصیلی با آسیب‌های تحصیلی، عملکرد تحصیلی و هوش [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 119-139]

 • هوش معنوی پیش بینی سبک های مدیریت تعارض زناشویی براساس ابعاد هوش هیجانی و هوش معنوی پرستاران زن [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 61-82]

 • هوش معنوی رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با رفتارهای بهداشتی در دانشجویان [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 129-145]

 • هوش هیجانی پیش بینی سبک های مدیریت تعارض زناشویی براساس ابعاد هوش هیجانی و هوش معنوی پرستاران زن [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 61-82]

 • هوش هیجانی پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی زوجین [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 85-101]

 • هوش هیجانی رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با رفتارهای بهداشتی در دانشجویان [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 129-145]

 • هویت نوجوانان بررسی نقش سبک زندگی مادران فعال اجتماعی در شکل گیری هویت نوجوانان [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 1-37]

 • هیجانات تحصیلی بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در هیجانات تحصیلی فرزندان [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 69-81]