بررسی اثر بخشی آموزش حل مساله با رویکرد توانمند سازی مددکاری اجتماعی برروابط مدرسه ای دختران ساکن در شبانه روزی
بررسی اثر بخشی آموزش حل مساله با رویکرد توانمند سازی مددکاری اجتماعی برروابط مدرسه ای دختران ساکن در شبانه روزی

فریده نویدزاده؛ رمضانعلی قادری ثانوی؛ ملیحه عرشی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 1-13

چکیده
  این پژوهش به تعیین اثربخشی آموزش مهارت حل مساله با رویکرد توانمندسازی مددکاری اجتماعی مدرسه ای بر روابط مدرسه ای ‌دختران ساکن درشبانه‌ روزی پرداخته است. پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی بوده که با استفاده ...  بیشتر
بی‏ تصمیمی مسیرشغلی در دانش‌آموزان پایه دوازدهم: بررسی نقش عملکرد خانواده، سبک‎های فرزندپروری، اشتغال و تحصیلات والدین
بی‏ تصمیمی مسیرشغلی در دانش‌آموزان پایه دوازدهم: بررسی نقش عملکرد خانواده، سبک‎های فرزندپروری، اشتغال و تحصیلات والدین

رضوان صالحی؛ آرزو رحمانی؛ ذبیح الله کاوه

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 15-47

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی بی‎تصمیمی مسیر شغلی در دانش‌آموزان پایه دوازدهم با تمرکز بر نقش عملکرد خانواده، سبک‎های فرزندپروری، اشتغال و تحصیلات والدین بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی- مقایسه‌ای ...  بیشتر
اثربخشی درمان فراشناختی بر تحمل آشفتگی روانی در زنان مبتلا به اختلال ملال پیش از قاعدگی
اثربخشی درمان فراشناختی بر تحمل آشفتگی روانی در زنان مبتلا به اختلال ملال پیش از قاعدگی

حوری درخشان رودسری

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 49-66

چکیده
  چکیدههدف پژوهش حاضر اثربخشی درمان فراشناختی بر تحمل آشفتگی روانی در زنان مبتلا به اختلال ملال پیش از قاعدگی بود. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری ...  بیشتر