رابطه قاطعیت، نگرش به مسئولیت و جهت‌گیری زندگی با ماندگاری در درمان اعتیاد مددجویان مرد مراکز ترک اعتیاد شهرزنجان
رابطه قاطعیت، نگرش به مسئولیت و جهت‌گیری زندگی با ماندگاری در درمان اعتیاد مددجویان مرد مراکز ترک اعتیاد شهرزنجان

رامین کریمی؛ قمر کیانی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 1-21

چکیده
  اعتیاد به مواد مخدر از مهم‌ترین مشکلات عصر مدرن است که موجب ناکارآمدی افراد جامعه شده و با ایجاد مشکلات عمده در زمینه‌های سلامتی، رفتاری و اقتصادی، ‌باعث از بین رفتن زندگی و بودجه ملی برای مبارزه یا ...  بیشتر
پیش‌بینی عزت نفس نوجوانان براساس رابطه والد-فرزند، نیازهای بنیادین روان شناختی و خودپنداره
پیش‌بینی عزت نفس نوجوانان براساس رابطه والد-فرزند، نیازهای بنیادین روان شناختی و خودپنداره

الهام امامی میبدی؛ بتول احدی؛ اعظم فرح بیجاری

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 23-45

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی عزت نفس نوجوانان براساس رابطه والد-فرزند، نیازهای بنیادین روان شناختی و خودپنداره انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی دانش آموزان ...  بیشتر
اثربخشی آموزش نظریه انتخاب بر خودکارآمدی و شادکامی زنان مراجعه کننده سرای محله منطقه 6 شهر تهران
اثربخشی آموزش نظریه انتخاب بر خودکارآمدی و شادکامی زنان مراجعه کننده سرای محله منطقه 6 شهر تهران

مرجان قاسمی؛ عبدالله شفیع آبادی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 47-67

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش نظریه انتخاب بر خودکارآمدی و شادکامی زنان انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل زنان متأهل مراجعه کننده به خانه سلامت منطقه 6 شهر تهران بود که با روش نمونه گیری در دسترس ...  بیشتر
اثربخشی درمان هیجان مدار بر شکست عشقی و رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد رودهن
اثربخشی درمان هیجان مدار بر شکست عشقی و رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد رودهن

مصطفی جوانشیر افشار؛ طاهره غنی‌پوراجراآباد

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 69-84

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان هیجان مدار بر شکست عشقی و رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد رودهن انجام شد. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش ­آزمون- پس ­آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری ...  بیشتر
اثربخشی روان‌درمانی مبتنی بر مثبت اندیشی بر تحمل پریشانی و امید به زندگی بیماران مبتلابه دیابت نوع 2
اثربخشی روان‌درمانی مبتنی بر مثبت اندیشی بر تحمل پریشانی و امید به زندگی بیماران مبتلابه دیابت نوع 2

اعظم قاسمی؛ نجمه درودی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 85-96

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی روش درمانی مثبت اندیشی بر بهبود تحمل پریشانی و امید به زندگی بیماران مبتلابه دیابت نوع 2بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مبتلایان به دیابت در شهرستان کاشمر بود که توسط ...  بیشتر
مقایسه‌ی اثربخشی درمان مبتنی بر الگوی فرانظری (TTM) با درمان کوتاه‌مدت راه‌حل محور (SFBT) بر افکار خودآیند، انعطاف‌پذیری شناختی و تمایزیافتگی خود در بیماران مرد دارای اختلال مصرف Pethidine و MDMA
مقایسه‌ی اثربخشی درمان مبتنی بر الگوی فرانظری (TTM) با درمان کوتاه‌مدت راه‌حل محور (SFBT) بر افکار خودآیند، انعطاف‌پذیری شناختی و تمایزیافتگی خود در بیماران مرد دارای اختلال مصرف Pethidine و MDMA

علیرضا چهره سا؛ مهریار عناصری؛ محمد حاتمی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 97-114

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه­ ی اثربخشی درمان مبتنی بر الگوی فرانظری (TTM) با درمان کوتاه­ مدت راه­حل محور (SFBT) بر افکار خودآیند، انعطاف­پذیری شناختی و تمایزیافتگی خود در بیماران مرد دارای اختلال مصرف Pethidine ...  بیشتر
مطالعه وضعیت سواد رسانه در جوانان استان چهارمحال و بختیاری و بررسی نقش آن در کیفیت زندگی
مطالعه وضعیت سواد رسانه در جوانان استان چهارمحال و بختیاری و بررسی نقش آن در کیفیت زندگی

رضوان صالحی؛ مهرداد حاجی حسنی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 115-134

چکیده
  امروزه استفاده از رسانه‌ها بخش جدایی ناپذیر زندگی اغلب انسان‌ها شده است و لذا سواد رسانه‌ای مبحثی جدید در زمینه استفاده از فناوری و رسانه است. مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت سواد رسانه در جوانان استان ...  بیشتر