نقش واسطه ای التزام عملی به نماز در رابطه بین روابط والد فرزندی و نگرش به ارتباط با جنس مخالف در نوجوانان
نقش واسطه ای التزام عملی به نماز در رابطه بین روابط والد فرزندی و نگرش به ارتباط با جنس مخالف در نوجوانان

اعظم نصیری؛ محمدعلی احمدوند

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 1-22

چکیده
  همزمان پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه­ای التزام عملی به نماز در رابطه بین روابط والد- فرزندی و نگرش به ارتباط با جنس مخالف انجام شد. طرح پژوهش توصیفی همبستگی بود که در آن از روش مدل­یابی تحلیل مسیر ...  بیشتر
آسیب های درون فردی و بین فردی روابط دختران نوجوان با جنس مخالف (تحلیل کیفی)
آسیب های درون فردی و بین فردی روابط دختران نوجوان با جنس مخالف (تحلیل کیفی)

فاطمه بهرامی؛ لیلا رفیعی؛ ناهید صالحیان دهکردی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 23-38

چکیده
  هدف از این مطالعه درک عمیق تجربه‌ی دختران نوجوانی است که با جنس مخالف بودند یا کسانی که تجربه این روابط را قبلاً داشتند. روش تحقیق، کیفی و از نوع پدیدار شناسی بود که از طریق مصاحبه ی عمیق در نهایت با 10 ...  بیشتر
اثربخشی آموزش طرحواره درمانی یانگ بر تاب آوری و سبک های فرزندپروری مادران دانش آموزان متوسطه دوم
اثربخشی آموزش طرحواره درمانی یانگ بر تاب آوری و سبک های فرزندپروری مادران دانش آموزان متوسطه دوم

فاطمه فروزانفر؛ فریده دوکانه‌ای

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 39-58

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، اثربخشی آموزش طرحواره درمانی یانگ بر تاب­آوری و سبک­های فرزندپروری مادران دانش­آموزان متوسطه دوم منطقه 5 شهر تهران(پونک) بود. پژوهش حاضر از نوع مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون- ...  بیشتر
اثربخشی رفتار درمانی عقلانی_هیجانی (REBT) بر کنترل تکانه و دشواری در تنظیم هیجان در نوجوانان مراجعه‌کننده به مراکز DIC شهر تهران
اثربخشی رفتار درمانی عقلانی_هیجانی (REBT) بر کنترل تکانه و دشواری در تنظیم هیجان در نوجوانان مراجعه‌کننده به مراکز DIC شهر تهران

مونا شکری شمس؛ افسانه خدیوی زند

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 59-72

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش تعیین اثربخشی  رفتار درمانی عقلانی_هیجانی (REBT) بر کنترل تکانه و دشواری در تنظیم هیجان در نوجوانان مراجعه­کننده به مراکز DIC شهر تهران بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون_ ...  بیشتر
مقایسه‌ی استیگمای احساسی بیمار روانی، شدت علایم روان‌تنی و افسردگی مربوط به مرگ در افراد با و بدون اضطراب بیماری کرونا ویروس-19
مقایسه‌ی استیگمای احساسی بیمار روانی، شدت علایم روان‌تنی و افسردگی مربوط به مرگ در افراد با و بدون اضطراب بیماری کرونا ویروس-19

بهار سمندر؛ مهریار عناصری

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 73-91

چکیده
  با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به مقایسه­ی استیگمای احساسی بیمار روانی، شدت علایم روان­تنی و افسردگی مربوط به مرگ در افراد با و بدون اضطراب بیماری کرونا ویروس-19 می­پردازد. جامعه­ی آماری، افراد ...  بیشتر
نقش واسطه ای احساسات مثبت نسبت به همسر در رابطه بین خودکنترلی و اعتیاد به اینترنت در زنان فعال در شبکه های اجتماعی
نقش واسطه ای احساسات مثبت نسبت به همسر در رابطه بین خودکنترلی و اعتیاد به اینترنت در زنان فعال در شبکه های اجتماعی

ریحانه رجبی اصغری؛ محمد قمری

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 93-112

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه ای احساسات مثبت نسبت به همسردر رابطه بین خودکنترلی واعتیادبه اینترنت در زنان فعال درشبکه های اجتماعی انجام شد.این پژوهش از نوع همبستگی بوده و جامعه موردمطالعه آن شامل ...  بیشتر
اضطراب بیماری در پرستاران بیمارستان : پیش بین های ذهن آگاهی و انعطاف پذیری روان شناختی در دوران کووید -۱۹
اضطراب بیماری در پرستاران بیمارستان : پیش بین های ذهن آگاهی و انعطاف پذیری روان شناختی در دوران کووید -۱۹

حانیه صالحی؛ صدیقه مقدم کوشا؛ فردوس کاظمی دلیوند؛ نگار میرزایی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 113-130

چکیده
  با توجه به شیوع کووید-19، اضطراب بیماری به ویژه در بین پرستاران افزایش یافته است. پژوهش حاضر با هدف پیش‌‌بینی اضطراب بیماری از طریق ذهن‌آگاهی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در دوران کووید-19 انجام شد. پژوهش ...  بیشتر
پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس ناگویی هیجانی و عدم تحمل بلاتکلیفی در نوجوانان دارای سابقه رفتارهای خودجرحی
پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس ناگویی هیجانی و عدم تحمل بلاتکلیفی در نوجوانان دارای سابقه رفتارهای خودجرحی

سید علیرضا سیفی؛ پریسا جمشاد؛ اعظم نجفعلی زاده؛ فاطمه اسدی؛ سارا محمدی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 131-142

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر پیش­بینی گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس ناگویی هیجانی و عدم تحمل بلاتکلیفی در نوجوانان دارای سابقه رفتارهای خودجرحی بود. این پژوهش به لحاظ روش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری ...  بیشتر