اثربخشی فنون درمان شناختی رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی و عزت‌نفس در دانش‌آموزان 11 تا 12 ساله شهر تهران
اثربخشی فنون درمان شناختی رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی و عزت‌نفس در دانش‌آموزان 11 تا 12 ساله شهر تهران

زهرا غلامی حیدرآبادی؛ سمیرا ابراهیمی‌پور

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1397، صفحه 1-26

چکیده
       این تحقیق با هدف بررسی اثربخشی فنون درمان شناختی رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی و عزت‌نفس در دانش‌آموزان 11 تا 12 ساله ناحیه 1 شهر ری شده است. هدف تحقیق، کاربردی و روش گردآوری داده‌ها به صورت ...  بیشتر
پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس باور به دنیای عادلانه و ویژگی‌های شخصیتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس باور به دنیای عادلانه و ویژگی‌های شخصیتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

رقیه بهشتی؛ هائیده صابری

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1397، صفحه 27-50

چکیده
       پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رضایت از زندگی براساس باور به دنیای عادلانه و ویژگی­های شخصیتی در دانشجویان انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل ورودی 96-1395 در دانشگاه آزاد ...  بیشتر
مقایسه ‌مهارت‌های زندگی و کارکردهای اجرایی کودکان دارای والدین مصرف کننده و غیر مصرف کننده مواد اعتیادآور
مقایسه ‌مهارت‌های زندگی و کارکردهای اجرایی کودکان دارای والدین مصرف کننده و غیر مصرف کننده مواد اعتیادآور

علی جدیدی؛ آذر ارشدی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1397، صفحه 51-68

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر مقایسه ‌مهارت‌های زندگی و کارکردهای اجرایی کودکان دارای والدین مصرف کننده و کودکان دارای والدین غیر مصرف کننده مواد اعتیادآور بود‌‌‌‌. روش پژوهش مقایسه­ای و جامعه آماری آن شامل ...  بیشتر
نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی در پیش بینی پرخاشگری کودکان
نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی در پیش بینی پرخاشگری کودکان

سیده نرگس موسوی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1397، صفحه 69-88

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجانی در پیش‌بینی پرخاشگری انجام شد. جامعه آماری پژوهش، دانش‌آموزان پسر متوسطه منطقه 6 تهران بودند که تعداد 250 نفر به عنوان نمونه آماری و بر اساس ...  بیشتر
بررسی الگوی تدریس حل مسئله در ارتباط با تفکر انتقادی دانش آموزان
بررسی الگوی تدریس حل مسئله در ارتباط با تفکر انتقادی دانش آموزان

ناصر دری ایرندگان؛ حمید کارگربرزی؛ فرزانه ندرت زهی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1397، صفحه 89-102

چکیده
  هدف اصلی آموزش‌وپرورش در هر جامعه‌ای بهبود فرایند یادگیری در دانش آموزان است که از نتایج مهم این امر پرورش تفکر منطقی و به‌ویژه تفکر انتقادی دانش آموزان است. عوامل بسیاری در تحقق این امر دخیل هستند، ...  بیشتر
بررسی اثر بخشی قصه های آرام بخش بر پرخاشگری کودکان پیش دبستانی
بررسی اثر بخشی قصه های آرام بخش بر پرخاشگری کودکان پیش دبستانی

الهام فلاح منش؛ حمید وطن خواه؛ مرضیه سادات رضوی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1397، صفحه 103-116

چکیده
  در سالیان اخیر توجه دوباره ای به قصه و هنر قصه گویی و ارزش­های موجود در آن شده است. دانشمندان امروزه کاربردهای زیادی را برای هنر قصه گویی مانند کاربردهای درمانی و اصلاحی و تربیتی قائل اند، قصه ها راه ...  بیشتر