اثربخشی آموزش شادکامی گروهی بر بهبود راهبردهای مقابله ای بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد
اثربخشی آموزش شادکامی گروهی بر بهبود راهبردهای مقابله ای بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد

مریم آزادجعفرلو؛ لادن معین

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 1-17

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور اثربخشی آموزش شادکامی گروهی بر بهبود مهارت‌های مقابله‌ای در بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد انجام شد. در یک پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش ­آزمون- پس­ آزمون30 نفر از بیماران مبتلا ...  بیشتر
تاثیر آموزش خوش بینی بر سلامت روانی مادران کودکان با آسیب های شنوایی 2 تا 10 سال
تاثیر آموزش خوش بینی بر سلامت روانی مادران کودکان با آسیب های شنوایی 2 تا 10 سال

آزیتا خرامان؛ آذر میرزاجان تبریزی؛ راضیه اردشیری

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 19-34

چکیده
  آسیب­ های شنوایی شایع ترین نارسایی حسی-عصبی در انسان است و تقریباً از هر هزار کودک یک کودک با ناشنوایی شدید تا عمیق پایدارحسی عصبی متولد می شود. نقش تربیتی خانواده دردوران کودکی بیشتر از سایر زمان های ...  بیشتر
پیش بینی علاقه اجتماعی براساس نیازهای بنیادین روان شناختی و جو عاطفی خانواده
پیش بینی علاقه اجتماعی براساس نیازهای بنیادین روان شناختی و جو عاطفی خانواده

منیر پوری محمد؛ مالک میرهاشمی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 35-53

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی علاقه اجتماعی براساس نیازهای بنیادین روان شناختی و جو عاطفی خانواده انجام شد. روش­ پژوهش توصیفی-همبستگی و جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رودهن در سال تحصیلی ...  بیشتر
بررسی نقش کارکردهای شناختی، سپاسگزاری و افسردگی در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(ام اس)
بررسی نقش کارکردهای شناختی، سپاسگزاری و افسردگی در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(ام اس)

فاطمه کاظمی مهیاری

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 55-76

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش کارکردهای شناختی، سپاسگزاری و افسردگی در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(ام اس) انجام شد. این مطالعه مقطعی بر روی 92 بیمار مراجعه کننده به بخش فیزیوتراپی ...  بیشتر
مقایسه هدف گرایی تحصیلی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز
مقایسه هدف گرایی تحصیلی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز

مژگان پوردل؛ سحر موسویان

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 77-100

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر «مقایسه هدفگرایی تحصیلی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز» میباشد. مطالعه حاضر به لحاظ ماهیت «توصیفی- مقطعی» و از نظر گردآوری داده ها پیمایشی و به ...  بیشتر
بررسی رابطه ساختار خانواده از نظر انطباق پذیری و همبستگی با رضایت زناشویی در زنان شاغل
بررسی رابطه ساختار خانواده از نظر انطباق پذیری و همبستگی با رضایت زناشویی در زنان شاغل

مریم اسبقی؛ اعظم حسین زاده

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 101-116

چکیده
  ژوهش حاضر با هدف بررسی بررسی رابطه ساختار خانواده از نظر انطباق­پذیری و همبستگی با رضایت زناشویی در زنان شاغل انجام شد. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش کلیه زنان شاغل در ادارات شهر کرج و نمونه ...  بیشتر