بررسی نقش سبک زندگی مادران فعال اجتماعی در شکل گیری هویت نوجوانان
بررسی نقش سبک زندگی مادران فعال اجتماعی در شکل گیری هویت نوجوانان

مونا موحدی شکیب؛ آسیه شریعتمدار؛ آتوسا کلانتر هرمزی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 1-37

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سبک زندگی مادران فعال اجتماعی در شکل گیری هویت نوجوانان انجام شده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی و نوع پدیدار شناسی انجام گرفته است. جامعه مورد پژوهش مادرانی که دست ...  بیشتر
مقایسه اضطراب، افسردگی و استرس در زوجین دارای فرزند کم توان ذهنی و زوجین دارای فرزند عادی
مقایسه اضطراب، افسردگی و استرس در زوجین دارای فرزند کم توان ذهنی و زوجین دارای فرزند عادی

صمد توکلی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 39-53

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اضطراب، افسردگی و استرس در زوجین دارای فرزند کم­توان ذهنی و عادی شهر اصفهان، با روش پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه­ای انجام شد. گروه نمونه والدین 70 کودک کم­ توان ذهنی دو ...  بیشتر
بررسی اثربخشی راهبردهای مبتنی بر فراشناخت بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پسر پایه نهم دارای اختلال یادگیری املا
بررسی اثربخشی راهبردهای مبتنی بر فراشناخت بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پسر پایه نهم دارای اختلال یادگیری املا

مراد رستمی؛ سحر موسویان؛ رضا سعیدی ابواسحقی؛ سمیه شاهانی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 55-69

چکیده
  اختلال یادگیری، زمینه‌ساز بروز مشکلات ثانویه در دانش‌آموزان مبتلاست که می‌تواند تا آخر عم با فرد همراه بوده و مانع از رشد و ترقی توانمندی‌های بالقوه هر فرد باشد. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی اثر ...  بیشتر
پیش بینی احساس تنهایی براساس تجربه گسست و سبک های مقابله ای در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
پیش بینی احساس تنهایی براساس تجربه گسست و سبک های مقابله ای در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

سالار محمدی بلبان آباد؛ مینا مجتبایی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 71-86

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، پیش­بینی احساس تنهایی براساس تجربه گسست و سبک­های مقابله­ ای در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن بود. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رودهن ...  بیشتر
رابطه سبک های فرزندپروری و بیان آزاد احساسات با اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان
رابطه سبک های فرزندپروری و بیان آزاد احساسات با اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان

زهره بیگم موسوی؛ علیرضا جعفری

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 87-104

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک­ های فرزندپروری و بیان آزاد احساسات با اعتیاد به اینترنت در دانش­آموزان انجام شد. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش کلیه دانش ­آموزان مقطع متوسطه دوم منطقه ...  بیشتر
مطالعه کیفی اوقات فراغت و روابط جنسی در زوجین فرزند دار و فرزند آزاد
مطالعه کیفی اوقات فراغت و روابط جنسی در زوجین فرزند دار و فرزند آزاد

نسیم کوفی گر؛ سید اسماعیل موسوی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 105-124

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مطالعه کیفی اوقات فراغت و روابط جنسی زوجین فرزند دار و فرزند آزاد شهر اصفهان بود. روش تحقیق از نوع کیفی استقرایی و استفهامی بود که از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته در نهایت با70 نفر از ...  بیشتر