بررسی ارتباط بین جو اخلاقی مدرسه و سبک‌های تدریس با تعلل ورزی تحصیلی در دانش آموزان متوسطه دوم ناحیه 1 شهر زنجان
بررسی ارتباط بین جو اخلاقی مدرسه و سبک‌های تدریس با تعلل ورزی تحصیلی در دانش آموزان متوسطه دوم ناحیه 1 شهر زنجان

سید موسی موسوی؛ محمود کاظمی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 1-17

چکیده
  دراین پژوهش، ارتباط جو اخلاقی مدرسه و سبک‌های تدریس با تعلل ورزی تحصیلی بررسی شد. که از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری معلمان و دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر زنجان بودندکه با استفاده از فرمول کوکران ...  بیشتر
تأثیر آموزش با شیوه تفکر خلاق به والدین و دانش آموزان بر پیشگیری از آسیب های فضای مجازی (مطالعه اقدام پژوهی)
تأثیر آموزش با شیوه تفکر خلاق به والدین و دانش آموزان بر پیشگیری از آسیب های فضای مجازی (مطالعه اقدام پژوهی)

فاطمه بابائی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 19-34

چکیده
  یکی از مسائل مهمی که جوامع کنونی با آن مواجه هستند گرایش گروه های سنی مختلف به فضای مجازی و فعالیت و گذران وقت در آن است، دانش آموزان نوجوان نیز در این باره مستثنی نیستند. بنابر مطالعات انجام شده یکی از ...  بیشتر
پیش بینی بلوغ عاطفی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه بر اساس سبک دلبستگی و میزان تمایز یافتگی مادران در شهر نجف آباد
پیش بینی بلوغ عاطفی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه بر اساس سبک دلبستگی و میزان تمایز یافتگی مادران در شهر نجف آباد

بهاره مختاری؛ کیومرث فرحبخش

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 35-62

چکیده
  بلوغ عاطفی جزء عوامل سلامت روان است و بررسی مؤلفه های پیش بینی کننده آن میتواند به ما درفهم بهتر این پدیده و بهبود آن یاری رساند. پیش بینی بلوغ عاطفی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه بر اساس سبک دلبستگی ...  بیشتر
مطالعه کیفی رضایت مندی زناشویی زوجین فرزند آزاد شهر اصفهان
مطالعه کیفی رضایت مندی زناشویی زوجین فرزند آزاد شهر اصفهان

نسیم کوفی گر؛ سید اسماعیل موسوی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 63-81

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مطالعه کیفی رضایت زناشویی زوجین فرزند آزاد شهر اصفهان بود. روش تحقیق از نوع کیفی استقرایی و استفهامی بود که از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته در نهایت با 14 زوج فرزند آزاد که با استفاده ...  بیشتر
بررسی رابطه خویشتن پنداره شغلی و رضایت زناشویی بین کارکنان زن رسمی صدا و سیمای تهران در سال 1389
بررسی رابطه خویشتن پنداره شغلی و رضایت زناشویی بین کارکنان زن رسمی صدا و سیمای تهران در سال 1389

کلثوم شفاعت زاده؛ عل محمد نظری؛ باقر ثنائی ذاکر

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 83-97

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین خویشتن پنداره شغلی با رضایت زناشویی کارکنان زن رسمی شاغل در تهران صداو سیما می باشد. آزمودنی ها در این پژوهش 163 نفر بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب ...  بیشتر
مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و نیازهای اساسی نوجوانان ایتام و نوجوانان عادی
مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و نیازهای اساسی نوجوانان ایتام و نوجوانان عادی

آذر میرزاجان تبریزی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 99-115

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه طرحواره­های ناسازگار اولیه و نیازهای اساسی در نوجوانان ایتام و نوجوانان عادی انجام شد. این پژوهش شامل طرح­های توصیفی (از نوع همبستگی) و مقایسه­ای می­گردد. جامعه آماری این ...  بیشتر