اثربخشی نامثلث سازی بر رضایت زناشویی
اثربخشی نامثلث سازی بر رضایت زناشویی

حسن حیدری؛ طاهره فضائلی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 1-17

چکیده
  هدف از پژوهش انجام‌شده بررسی اثربخشی نامثلث سازی بر رضایت زناشویی بوده و روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی زوجین آشفته مراجعه­کننده ...  بیشتر
رابطه نظریه های ضمنی هوش با باورهای معرفت شناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان
رابطه نظریه های ضمنی هوش با باورهای معرفت شناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان

فاطمه تبریزی؛ زهره بیگم موسوی؛ سحر موسویان

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 19-37

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه نظریه ­های ضمنی هوش با باورهای معرفت شناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دانش­آموزان انجام شد. روش کار: پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش کلیه دانش­آموزان ...  بیشتر
مروری بر مغز اخلاقی
مروری بر مغز اخلاقی

احمد علیپور؛ آزیتا خرامان؛ آذر میرزاجان تبریزی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 39-62

چکیده
  یکی از موضوعات اصلی در بحث زیست­ شناسی قرن بیست و یکم ترقی و پیشرفت انسانی است که از مزیت های زیادی همچون رشد شناختی و زیباشناسی برخوردار است. با این حال یکی از رویکردهای مهم در این عرصه «تقویت اخلاق» ...  بیشتر
تبیین نقش رقابت جویی در پیش بینی میزان پرخاشگری جوانان: بررسی نقش واسطه ای تعاملات خانوادگی
تبیین نقش رقابت جویی در پیش بینی میزان پرخاشگری جوانان: بررسی نقش واسطه ای تعاملات خانوادگی

شراره کاشی پز طهرانی؛ معصومه اسمعیلی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 63-82

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، تبیین نقش رقابت­جویی در پیش­بینی میزان پرخاشگری جوانان با نقش واسطه­گری تعاملات خانوادگی می­باشد. به منظور سنجش رقابت­جویی از پرسشنامه استاندارد ماکسول و موریس (2007)، ...  بیشتر
بررسی اثربخشی آموزش کیفیت زندگی درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و ابعاد آن
بررسی اثربخشی آموزش کیفیت زندگی درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و ابعاد آن

ماه منیر چیت ساز اصفهانی؛ زهرا یوسفی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 83-106

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش کیفیت زندگی درمانی بر کاهش تعارضات و ابعاد آن صورت گرفته است. پژوهش آزمایشی و از نوع نیمه آزمایشی بود. طرح پژوهش از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل ...  بیشتر
نقش سه گانه تاریک شخصیت و رابطه والد-فرزندی در پیش بینی گرایش به اعتیاد در نوجوانان دختر شهر تهران
نقش سه گانه تاریک شخصیت و رابطه والد-فرزندی در پیش بینی گرایش به اعتیاد در نوجوانان دختر شهر تهران

فرود غلامی؛ شهین قدمی دولت آباد؛ پریسا خانی پور کاکش؛ سمیه احمدی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 107-130

چکیده
  مصرف مواد مخدر در نوجوانان یک پدیده اجتماعی در حال گسترش است که عوامل بسیاری در ایجاد آن نقش دارند. در این راستا هدف پژوهش حاضر تعیین نقش سه گانه تاریک شخصیت و رابطه والد-فرزندی در پیش بینی گرایش به اعتیاد ...  بیشتر