اثر بخشی درمان مبتنی بر شفقت بر سبک زندگی و عزت نفس همسران جانبازان متوفی
اثر بخشی درمان مبتنی بر شفقت بر سبک زندگی و عزت نفس همسران جانبازان متوفی

کتایون تنهادوست؛ رحیم حمیدی پور؛ امید امانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر سبک زندگی و عزت نفس همسران جانباز متوفی بود. در پژوهش حاضر که به روش نیمه‌تجربی بود، 40 نفر از همسران جانبازان متوفی به صورت نمونه‌گیری در دسترس از استان ...  بیشتر
اثربخشی درمان فراشناختی بر تحمل آشفتگی روانی در زنان مبتلا به اختلال ملال پیش از قاعدگی
اثربخشی درمان فراشناختی بر تحمل آشفتگی روانی در زنان مبتلا به اختلال ملال پیش از قاعدگی

حوری درخشان رودسری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1402

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر اثربخشی درمان فراشناختی بر تحمل آشفتگی روانی در زنان مبتلا به اختلال ملال پیش از قاعدگی بود. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری ...  بیشتر
اثربخشی درمان شناختی - رفتاری بر اضطراب کرونا و اختلال وسواسی - جبری در زنان
اثربخشی درمان شناختی - رفتاری بر اضطراب کرونا و اختلال وسواسی - جبری در زنان

فاطمه ملقبه به ژینوس ملک زاده؛ معصومه یاسایی سکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1402

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر اضطراب کرونا و اختلال وسواسی- جبری در زنان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهرستان گنبدکاووس بود. پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع، نیمه‌آزمایشی ...  بیشتر
تبیین روابط علی تنظیم هیجان و استرس والدینی با تعارضات زناشویی: نقش میانجی‌گر انعطاف‌پذیری روان-شناختی در دوران همه‌گیری کروناویروس
تبیین روابط علی تنظیم هیجان و استرس والدینی با تعارضات زناشویی: نقش میانجی‌گر انعطاف‌پذیری روان-شناختی در دوران همه‌گیری کروناویروس

فاطمه مهدیان؛ رضا قربان جهرمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی‌گری انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و استرس والدینی با تعارضات زناشویی در دوران همه گیری کرونا ویروس اجرا شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی ...  بیشتر
بررسی تأثیر خود ارزشیابی مرکزی بر ملاک‌های همسرگزینی در مردان مجرد در سن 35-20 سالگی (سن ازدواج)
بررسی تأثیر خود ارزشیابی مرکزی بر ملاک‌های همسرگزینی در مردان مجرد در سن 35-20 سالگی (سن ازدواج)

ابوالفضل مرادی؛ سید محسن حجت خواه؛ محمد سجاد صیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1402

چکیده
  خانواده کوچک‌ترین واحد اجتماعی است و ثبات یا ناپایداری‌اش بر اعضای خانواده و جامعه تاثیرات منفی مکرری بر جای خواهد گذاشت. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر خود ارزشیابی مرکزی بر ملاک‌های همسرگزینی ...  بیشتر
پیش بینی کیفیت زندگی بر اساس انعطاف پذیر روانشناختی در بیماران سندروم روده تحریک پذیر
پیش بینی کیفیت زندگی بر اساس انعطاف پذیر روانشناختی در بیماران سندروم روده تحریک پذیر

شیلا شهبازی بندانی؛ حمید اتشپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1402

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی کیفیت زندگی بر اساس انعطاف پذیر روانشناختی در بیماران سندروم روده تحریک پذیر و به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه‌آماری پژوهش را کلیه بیماران مبتلا به سندرم روده ...  بیشتر
پیش بینی کیفیت زندگی بر اساس ادراک رنج در بیماران سندروم روده تحریک پذیر
پیش بینی کیفیت زندگی بر اساس ادراک رنج در بیماران سندروم روده تحریک پذیر

شیلا شهبازی بندانی؛ حمید اتشپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1402

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی کیفیت زندگی بر اساس ادراک رنج در بیماران سندروم روده تحریک پذیر و به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه‌آماری پژوهش را بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر اصفهان تشکیل ...  بیشتر
مقایسه تأثیر درمان شناختی-رفتاری و واقعیت درمانی بر سرمایه‌های روان‌شناختی و سلامت روان مادران کودکان ناتوان ذهنی
مقایسه تأثیر درمان شناختی-رفتاری و واقعیت درمانی بر سرمایه‌های روان‌شناختی و سلامت روان مادران کودکان ناتوان ذهنی

مهرنوش سیدی؛ محبوبه داستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1402

چکیده
  مطالعه با هدف مقایسه تأثیر درمان شناختی-رفتاری و واقعیت درمانی بر سرمایه‌های روان‌شناختی و سلامت روان مادران کودکان عقب‌مانده ذهنی انجام شد. هدف کاربردی و روش اجرا شبه آزمایشی با دو گروه آزمایش و یک ...  بیشتر
رابطه علی رضایت‎زناشویی و اعتیاد به اینترنت با بهزیستی‎روانی با میانجیگری سبک‎زندگی
رابطه علی رضایت‎زناشویی و اعتیاد به اینترنت با بهزیستی‎روانی با میانجیگری سبک‎زندگی

زهرا مهدی زاده؛ فریبا حافظی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1402

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی سبک زندگی در رابطه بین رضایت ‎زناشویی و اعتیاد به اینترنت با بهزیستی ‎روانی انجام شد. روش پژوهش توصیفی همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. 300 نفر از اعضای هیئت‌علمی ...  بیشتر