اثر بخشی درمان مبتنی بر شفقت بر سبک زندگی و عزت نفس همسران جانبازان متوفی
اثر بخشی درمان مبتنی بر شفقت بر سبک زندگی و عزت نفس همسران جانبازان متوفی

کتایون تنهادوست؛ رحیم حمیدی پور؛ امید امانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر سبک زندگی و عزت نفس همسران جانباز متوفی بود. در پژوهش حاضر که به روش نیمه‌تجربی بود، 40 نفر از همسران جانبازان متوفی به صورت نمونه‌گیری در دسترس از استان ...  بیشتر
اثربخشی درمان شناختی - رفتاری بر اضطراب کرونا و اختلال وسواسی - جبری در زنان
اثربخشی درمان شناختی - رفتاری بر اضطراب کرونا و اختلال وسواسی - جبری در زنان

فاطمه ملقبه به ژینوس ملک زاده؛ معصومه یاسایی سکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1402

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر اضطراب کرونا و اختلال وسواسی- جبری در زنان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهرستان گنبدکاووس بود. پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع، نیمه‌آزمایشی ...  بیشتر
پیش بینی کیفیت زندگی بر اساس انعطاف پذیر روانشناختی در بیماران سندروم روده تحریک پذیر
پیش بینی کیفیت زندگی بر اساس انعطاف پذیر روانشناختی در بیماران سندروم روده تحریک پذیر

شیلا شهبازی بندانی؛ حمید اتشپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1402

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی کیفیت زندگی بر اساس انعطاف پذیر روانشناختی در بیماران سندروم روده تحریک پذیر و به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه‌آماری پژوهش را کلیه بیماران مبتلا به سندرم روده ...  بیشتر
پیش بینی کیفیت زندگی بر اساس ادراک رنج در بیماران سندروم روده تحریک پذیر
پیش بینی کیفیت زندگی بر اساس ادراک رنج در بیماران سندروم روده تحریک پذیر

شیلا شهبازی بندانی؛ حمید اتشپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1402

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی کیفیت زندگی بر اساس ادراک رنج در بیماران سندروم روده تحریک پذیر و به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه‌آماری پژوهش را بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر اصفهان تشکیل ...  بیشتر
مقایسه تأثیر درمان شناختی-رفتاری و واقعیت درمانی بر سرمایه‌های روان‌شناختی و سلامت روان مادران کودکان ناتوان ذهنی
مقایسه تأثیر درمان شناختی-رفتاری و واقعیت درمانی بر سرمایه‌های روان‌شناختی و سلامت روان مادران کودکان ناتوان ذهنی

مهرنوش سیدی؛ محبوبه داستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1402

چکیده
  مطالعه با هدف مقایسه تأثیر درمان شناختی-رفتاری و واقعیت درمانی بر سرمایه‌های روان‌شناختی و سلامت روان مادران کودکان عقب‌مانده ذهنی انجام شد. هدف کاربردی و روش اجرا شبه آزمایشی با دو گروه آزمایش و یک ...  بیشتر
رابطه علی رضایت‎زناشویی و اعتیاد به اینترنت با بهزیستی‎روانی با میانجیگری سبک‎زندگی
رابطه علی رضایت‎زناشویی و اعتیاد به اینترنت با بهزیستی‎روانی با میانجیگری سبک‎زندگی

زهرا مهدی زاده؛ فریبا حافظی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1402

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی سبک زندگی در رابطه بین رضایت ‎زناشویی و اعتیاد به اینترنت با بهزیستی ‎روانی انجام شد. روش پژوهش توصیفی همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. 300 نفر از اعضای هیئت‌علمی ...  بیشتر
اثربخشی درمان راه‌حل محور بر کیفیت زندگی در مدرسه و سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان
اثربخشی درمان راه‌حل محور بر کیفیت زندگی در مدرسه و سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان

پروین میرشکاریان بابکی؛ زهرا ذاکرخاتونی؛ حانیه بیابانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی درمان راه‌حل محور بر کیفیت زندگی در مدرسه و سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان بود. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ی پژوهش شامل تمامی ...  بیشتر
بررسی تأثیر طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه بر ملاک‌های همسرگزینی در مردان مجرد در سن 35-20 سالگی (سن ازدواج)
بررسی تأثیر طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه بر ملاک‌های همسرگزینی در مردان مجرد در سن 35-20 سالگی (سن ازدواج)

ابوالفضل مرادی؛ سیدمحسن حجت خواه؛ محمد سجاد صیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

چکیده
  بررسی تأثیر طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه بر ملاک‌های همسرگزینی در مردان مجرد در سن 35-20 سالگی (سن ازدواج) چکیده این پژوهش، باهدف بررسی تأثیر طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه بر ملاک‌های همسرگزینی در مردان ...  بیشتر
بررسی مروری نقش سبک‌های دلبستگی بر اضطراب اجتماعی در بزرگسالان
بررسی مروری نقش سبک‌های دلبستگی بر اضطراب اجتماعی در بزرگسالان

نگار میرزایی؛ فریده نوید زاده؛ زهرا دشت بزرگی؛ مهدیه کیا رستمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی مروری نقش سبک‌های دلبستگی بر اضطراب اجتماعی انجام شد. اضطراب اجتماعی به عنوان یکی از شایع‌ترین اختلالات اضطرابی، با اختلال در عملکرد اجتماعی در مدرسه، محل کار و زندگی خصوصی همراه ...  بیشتر
تبیین علّی مشغولیت تحصیلی بر اساس باورهای ضمنی هوش: نقش واسطه ای عزم
تبیین علّی مشغولیت تحصیلی بر اساس باورهای ضمنی هوش: نقش واسطه ای عزم

امین آهنگرانی فراهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1402

چکیده
  هدف پژوهش حاضرتبین علی مشغولیت تحصیلی بر اساس باورهای ضمنی هوش با توجه به نقش واسطه‌ای عزم بود.پژوهش حاضراز نوع هدف کاربردی واز نظر روش،همبستگی مبتنی برمعادلات ساختاری است.جامعه آماری پژوهش دانش-آموزان ...  بیشتر