اثربخشی آموزش تاب آوری بر بهبود کیفیت زندگی و سرسختی روانشناختی زنان سرپرست خانوار
اثربخشی آموزش تاب آوری بر بهبود کیفیت زندگی و سرسختی روانشناختی زنان سرپرست خانوار

آذر پروانه؛ پروانه خفتان؛ داریوش خانه یی؛ ایوب سقزی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 1-16

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور تعیین اثربخشی آموزش تاب آوری بر بهبود  کیفیت زندگی و سرسختی روانشناختی زنان سرپرست خانوار انجام شد. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود.جامعه ...  بیشتر
تبیین چگونگی عود عفونت های زنان به دلیل تعارضات زناشویی براساس مفاهیم رویکرد سیستمی
تبیین چگونگی عود عفونت های زنان به دلیل تعارضات زناشویی براساس مفاهیم رویکرد سیستمی

زهرا حسنی؛ سید اسماعیل موسوی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1397، ، صفحه 1-33

چکیده
  هدف از پژوهش حاضرتوجیه چگونگی عود عفونت های زنان به دلیل تعارضات زناشویی براساس مفاهیم رویکرد سیستمی (به خصوص مثلث سازی) می باشد. به این منظور زنانی که چندین بار برای درمان عفونت به مرکز درمانی مراجعه ...  بیشتر
اثربخشی آموزش شادکامی گروهی بر پیشگیری از عود بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد
اثربخشی آموزش شادکامی گروهی بر پیشگیری از عود بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد

مریم آزادجعفرلو

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 1-16

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور اثربخشی آموزش شادکامی گروهی بر پیشگیری از عود در بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد انجام شد. در یک پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش ­آزمون- پس ­آزمون30 نفر از بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد ...  بیشتر
اثربخشی نامثلث سازی بر رضایت زناشویی
اثربخشی نامثلث سازی بر رضایت زناشویی

حسن حیدری؛ طاهره فضائلی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 1-17

چکیده
  هدف از پژوهش انجام‌شده بررسی اثربخشی نامثلث سازی بر رضایت زناشویی بوده و روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی زوجین آشفته مراجعه­کننده ...  بیشتر
تبیین مدل علّی فلسفه‌ی فراهیجانی والدین مبتنی بر خودآگاهی هیجانی، تمایز یافتگی و اضطراب وجودی
تبیین مدل علّی فلسفه‌ی فراهیجانی والدین مبتنی بر خودآگاهی هیجانی، تمایز یافتگی و اضطراب وجودی

شایان کرمی؛ محمد سجاد صیدی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 1-17

چکیده
  مؤلفة هیجانی رابطة والدین و فرزندان نقش مهمی در شکل‌گیری رفتارهای مشکل‌ساز در کودکان و نوجوانان و به‌طور کلی سلامت روان آنها دارد. مطالعة حاضر با هدف تبیین مدل علّی فلسفة فراهیجانی والدین مبتنی بر ...  بیشتر
بررسی و مقایسه کیفیت زندگی، شادکامی و دلزدگی زناشویی زوجین عضو شبکه های اجتماعی(مجازی) و زوجین غیر عضو
بررسی و مقایسه کیفیت زندگی، شادکامی و دلزدگی زناشویی زوجین عضو شبکه های اجتماعی(مجازی) و زوجین غیر عضو

کلثوم شفاعت زاده؛ رویا فتح الله پور

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 17-42

چکیده
  مقاله حاضر به منظور بررسی و مقایسه کیفیت زندگی، شادکامی و دلزدگی زناشویی زوجین عضو شبکه های اجتماعی (مجازی) و زوجین غیر عضو می باشد. طرح پژوهش از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه­ی آماری پژوهش شامل 100 زوج ...  بیشتر
تعیین رابطه ذهن آگاهی و سرمایه روانشناختی با سلامت روانی در معلمان ابتدایی شیروان
تعیین رابطه ذهن آگاهی و سرمایه روانشناختی با سلامت روانی در معلمان ابتدایی شیروان

هادی احمدی؛ آسیه رمضان زاده

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 17-42

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور تعیین اثربخشی آموزش تاب آوری بر بهبود  کیفیت زندگی و سرسختی روانشناختی زنان سرپرست خانوار انجام شد. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود.جامعه ...  بیشتر
رابطه نظریه های ضمنی هوش با باورهای معرفت شناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان
رابطه نظریه های ضمنی هوش با باورهای معرفت شناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان

فاطمه تبریزی؛ زهره بیگم موسوی؛ سحر موسویان

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 19-37

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه نظریه ­های ضمنی هوش با باورهای معرفت شناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دانش­آموزان انجام شد. روش کار: پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش کلیه دانش­آموزان ...  بیشتر
اثربخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری متمرکز بر طرحواره بر بهبود افسردگی،اضطراب و طرحواره های ناسازگار کودکی زنان خشونت دیده
اثربخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری متمرکز بر طرحواره بر بهبود افسردگی،اضطراب و طرحواره های ناسازگار کودکی زنان خشونت دیده

زهرا کمالی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 19-35

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری متمرکز بر طرحواره بر بهبود افسردگی،اضطراب و طرحواره های ناسازگار کودکی زنان خشونت دیده می باشد. این پژوهش یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش ...  بیشتر
اثربخشی بازی درمانی بر مدل شناختی رفتاری بر مشکلات رفتاری و مهارت های اجتماعی کودکان دبستانی پرخاشگر
اثربخشی بازی درمانی بر مدل شناختی رفتاری بر مشکلات رفتاری و مهارت های اجتماعی کودکان دبستانی پرخاشگر

سیده نرگس موسوی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1397، ، صفحه 35-67

چکیده
   مشکلات رفتاری کودکان همچون پرخاشگری می تواند به تعاملات اجتماعی کودکان آسیب جدی وارد سازد. پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر مدل شناختی رفتاری و مشکلات رفتاری و مهارت های اجتماعی ...  بیشتر
اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر خودتاب آوری زنان نابارور شهرستان ساری
اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر خودتاب آوری زنان نابارور شهرستان ساری

امین افشین؛ عارف اسدپور

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 37-51

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر خودتاب آوری زنان نابارور شهرستان ساری انجام گرفت. این پژوهش از لحاظ روش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه زنان ...  بیشتر
مروری بر مغز اخلاقی
مروری بر مغز اخلاقی

احمد علیپور؛ آزیتا خرامان؛ آذر میرزاجان تبریزی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 39-62

چکیده
  یکی از موضوعات اصلی در بحث زیست­ شناسی قرن بیست و یکم ترقی و پیشرفت انسانی است که از مزیت های زیادی همچون رشد شناختی و زیباشناسی برخوردار است. با این حال یکی از رویکردهای مهم در این عرصه «تقویت اخلاق» ...  بیشتر
رابطه بین مدیریت زمان و خودکارآمدی با استرس شغلی معلمین ابتدایی شهر بجنورد
رابطه بین مدیریت زمان و خودکارآمدی با استرس شغلی معلمین ابتدایی شهر بجنورد

سکینه پیواسته؛ کلثوم پیواسته

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 43-66

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین مدیریت زمان و خودکارآمدی با استرس شغلی معلمین ابتدایی شهر بجنورد بود. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری را کلیه معلمان ابتدایی شهر بجنورد در سال 94-95 به ...  بیشتر
بررسی اثربخشی برنامه ریزی عصبی –کلامی(NLP) برکاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه در مراجعه کنندگان به مراکز درمانی شهر یزد
بررسی اثربخشی برنامه ریزی عصبی –کلامی(NLP) برکاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه در مراجعه کنندگان به مراکز درمانی شهر یزد

سید رضا اظهر

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 43-59

چکیده
  برنامه ریزی عصبی - کلامی به ارتباط ­های مشخص بین فرآیندهای عصب شناختی، زبانی و الگوهای رفتاری که یادگیری آن از طریق برنامه­ریزی است، اشاره می­کند. هدف اصلی پژوهش بررسی اثربخشی برنامه­ریزی عصبی ...  بیشتر
مقایسه انواع خشونت علیه زنان شهری و روستایی
مقایسه انواع خشونت علیه زنان شهری و روستایی

مژگان پور دل؛ ذبیح اله عباس پور

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1397، ، صفحه 69-82

چکیده
  خشونت علیه زنان مسئله‌ای با پیشینه و قدمت تاریخی در دنیا دارد. هدف پژوهش حاضر شناسایی انواع خشونت علیه زنان در شهر و روستا بود. طرح این پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسه‌ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل ...  بیشتر
پیش بینی سبک های مدیریت تعارض زناشویی براساس ابعاد هوش هیجانی و هوش معنوی پرستاران زن
پیش بینی سبک های مدیریت تعارض زناشویی براساس ابعاد هوش هیجانی و هوش معنوی پرستاران زن

زهرا حسنی؛ سحر خانجانی وشکی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 61-82

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط و تعیین نقش پیش­بین ابعاد مختلف هوش هیجانی و هوش معنوی در سبک های مدیریت تعارض پرستاران زن بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه ...  بیشتر
تبیین نقش رقابت جویی در پیش بینی میزان پرخاشگری جوانان: بررسی نقش واسطه ای تعاملات خانوادگی
تبیین نقش رقابت جویی در پیش بینی میزان پرخاشگری جوانان: بررسی نقش واسطه ای تعاملات خانوادگی

شراره کاشی پز طهرانی؛ معصومه اسمعیلی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 63-82

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، تبیین نقش رقابت­جویی در پیش­بینی میزان پرخاشگری جوانان با نقش واسطه­گری تعاملات خانوادگی می­باشد. به منظور سنجش رقابت­جویی از پرسشنامه استاندارد ماکسول و موریس (2007)، ...  بیشتر
تأثیر مهارت های زندگی بر باورهای ارتباطی غیرمنطقی مردان دارای تجربه رابطه فرازناشویی
تأثیر مهارت های زندگی بر باورهای ارتباطی غیرمنطقی مردان دارای تجربه رابطه فرازناشویی

زهرا شیروانی؛ علی نعمتی؛ فرود غلامی؛ زهره صادقی .

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 67-84

چکیده
  این پژوهش با هدف تأثیر آموزش مهارت­های زندگی بر باورهای ارتباطی غیرمنطقی مردان دارای تجربه رابطه فرازناشویی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مردان دارای تجربه رابطه فرازناشویی مراجعه کننده ...  بیشتر
رابطه بین ویژگی های شخصیت و باورهای فراشناختی در نوجوانان: نقش تفاوت های جنسیتی
رابطه بین ویژگی های شخصیت و باورهای فراشناختی در نوجوانان: نقش تفاوت های جنسیتی

مریم صادقی فرد؛ نسرین فخاریان

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1397، ، صفحه 83-99

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیت و باورهای فراشناختی با در نظر گرفتن تفاوت­های جنسیتی در نوجوانان انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه ...  بیشتر
نقش واسطه ای باورهای فراشناختی در رابطه بین نظم جویی شناختی هیجان و ذهن آگاهی
نقش واسطه ای باورهای فراشناختی در رابطه بین نظم جویی شناختی هیجان و ذهن آگاهی

سمیه شاهانی سمیه شاهانی؛ امید احمدی؛ علی نعمتی؛ عاطفه حاجی زاده سنزیقی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 83-103

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش واسطه ای باورهای فراشناختی در رابطه بین نظم جویی شناختی هیجان و ذهن آگاهی دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی کارمندان وزارت علوم و تحقیقات در سال های 1395-96 بوده است. روش پژوهش ...  بیشتر
بررسی اثربخشی آموزش کیفیت زندگی درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و ابعاد آن
بررسی اثربخشی آموزش کیفیت زندگی درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و ابعاد آن

ماه منیر چیت ساز اصفهانی؛ زهرا یوسفی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 83-106

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش کیفیت زندگی درمانی بر کاهش تعارضات و ابعاد آن صورت گرفته است. پژوهش آزمایشی و از نوع نیمه آزمایشی بود. طرح پژوهش از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل ...  بیشتر
مطالعه کیفی الگوهای والدینی بر اساس شجره نگار در زنان متأهل با حس خوشبختی در شهر اصفهان
مطالعه کیفی الگوهای والدینی بر اساس شجره نگار در زنان متأهل با حس خوشبختی در شهر اصفهان

فرناز جعفرپیشه؛ سید اسماعیل موسوی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 85-121

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مطالعه کیفی الگوهای والدینی بر اساس شجره نگار زنان متأهل بااحساس خوشبختی شهر اصفهان بود. پژوهش حاضر کیفی بوده و از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش زنان متأهل دارای ...  بیشتر
تدوین مدل بهزیستی روانشناختی با توجه به ذهن آگاهی و احساس مسئولیت در دانش آموزان
تدوین مدل بهزیستی روانشناختی با توجه به ذهن آگاهی و احساس مسئولیت در دانش آموزان

زینب اسمعیلی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1397، ، صفحه 101-118

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی برازش مدل بهزیستی روانشناختی با توجه به ذهن آگاهی واحساس مسئولیت در دانش آموزان می‌باشد. جامعه‌ی پژوهش را دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی منطقه نه تهران تشکیل می‌دهد. به این منظور250 ...  بیشتر
پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی زوجین
پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی زوجین

منا آقابابایی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 85-101

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش­بینی  رضایت زناشویی بر اساس هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی زوجین انجام شد. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش کلیه زوجین شاغل در آموزش و پرورش استان تهران منطقه 4 بود که با روش ...  بیشتر
نقش سه گانه تاریک شخصیت و رابطه والد-فرزندی در پیش بینی گرایش به اعتیاد در نوجوانان دختر شهر تهران
نقش سه گانه تاریک شخصیت و رابطه والد-فرزندی در پیش بینی گرایش به اعتیاد در نوجوانان دختر شهر تهران

فرود غلامی؛ شهین قدمی دولت آباد؛ پریسا خانی پور کاکش؛ سمیه احمدی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 107-130

چکیده
  مصرف مواد مخدر در نوجوانان یک پدیده اجتماعی در حال گسترش است که عوامل بسیاری در ایجاد آن نقش دارند. در این راستا هدف پژوهش حاضر تعیین نقش سه گانه تاریک شخصیت و رابطه والد-فرزندی در پیش بینی گرایش به اعتیاد ...  بیشتر