پیش‌بینی اخلاق کاری بر اساس صفات شخصیت، سبک‌های دلبستگی و طرحواره‌های شناختی، با میانجیگری سازگاری شغلی در کارکنان قوّه قضاییه
پیش‌بینی اخلاق کاری بر اساس صفات شخصیت، سبک‌های دلبستگی و طرحواره‌های شناختی، با میانجیگری سازگاری شغلی در کارکنان قوّه قضاییه

حسین صادق؛ رضا خاکپور؛ عبدالله شفیع‌‌آبادی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 79-104

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف طرّاحی یک الگوی آماری به منظور پیش‌بینی اخلاق کاری و سازمانی بر اساس صفات شخصیت، سبک‌های دلبستگی و طرحواره‌های شناختی، با میانجیگری سازگاری شغلی، در میان کارکنان قوّه قضاییه انجام ...  بیشتر
بررسی اثربخشی آموزش دقت و تمیز دیداری بر بهبود عملکرد خواندن در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با نوع خواندن (نارسا خوان)مقطع ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی 1396
بررسی اثربخشی آموزش دقت و تمیز دیداری بر بهبود عملکرد خواندن در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با نوع خواندن (نارسا خوان)مقطع ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی 1396

نجمه درودی؛ اعظم قاسمی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 35-49

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش دقت و تمیز دیداری بر بهبود عملکرد خواندن دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با نوع خواندن (نارسا خوان) مقطع ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی 1396می‌باشد. جامعه این پژوهش ...  بیشتر
اثربخشی روان‌درمانی مبتنی بر مثبت اندیشی بر تحمل پریشانی و امید به زندگی بیماران مبتلابه دیابت نوع 2
اثربخشی روان‌درمانی مبتنی بر مثبت اندیشی بر تحمل پریشانی و امید به زندگی بیماران مبتلابه دیابت نوع 2

اعظم قاسمی؛ نجمه درودی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 85-96

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی روش درمانی مثبت اندیشی بر بهبود تحمل پریشانی و امید به زندگی بیماران مبتلابه دیابت نوع 2بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مبتلایان به دیابت در شهرستان کاشمر بود که توسط ...  بیشتر
اضطراب بیماری در پرستاران بیمارستان : پیش بین های ذهن آگاهی و انعطاف پذیری روان شناختی در دوران کووید -۱۹
اضطراب بیماری در پرستاران بیمارستان : پیش بین های ذهن آگاهی و انعطاف پذیری روان شناختی در دوران کووید -۱۹

حانیه صالحی؛ صدیقه مقدم کوشا؛ فردوس کاظمی دلیوند؛ نگار میرزایی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 113-130

چکیده
  با توجه به شیوع کووید-19، اضطراب بیماری به ویژه در بین پرستاران افزایش یافته است. پژوهش حاضر با هدف پیش‌‌بینی اضطراب بیماری از طریق ذهن‌آگاهی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در دوران کووید-19 انجام شد. پژوهش ...  بیشتر