نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

همزمان پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه­ای التزام عملی به نماز در رابطه بین روابط والد- فرزندی و نگرش به ارتباط با جنس مخالف انجام شد. طرح پژوهش توصیفی همبستگی بود که در آن از روش مدل­یابی تحلیل مسیر بهره گرفته شد. با روش نمونه‌‌گیری تصادفی خوشه­ای، 324 نفر از بین دانش­آموزان دختر 18-16 ساله دبیرستا­ن­های دخترانه شهرری در سال تحصیلی 97-1396 انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس ارزیابی رابطه والد- فرزند، سنجش نگرش نسبت به روابط دختر و پسر و سنجش نگرش و التزام عملی به نماز را تکمیل نمودند. نتایج پژوهش نشان داد، اثر مستقیم روابط والد فرزندی پدر و مادر بر التزام عملی به نماز معنادار است. افزون ­بر ­آن اثر مستقیم التزام عملی به نماز  بر ارتباط با جنس مخالف نیز معنادار است. همچنین اثر مستقیم روابط والد فرزندی پدر و مادر بر ارتباط با جنس مخالف معنادار نیست. در حالی­که اثر غیر مسقیم روابط والد فرزندی پدر و مادر با واسطه­ التزام عملی به نماز بر ارتباط با جنس مخالف معنادار است. بنابراین التزام عملی به نماز در رابطه­ روابط والد فرزندی و نگرش به ارتباط با جنس مخالف نقش واسطه­ای دارد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

sd

نویسندگان [English]

  • azam nasiri 1
  • mohammadali ahmadvand 2

1 s

2 jo

چکیده [English]

tyhjy

کلیدواژه‌ها [English]

  • rg