بررسی رابطه بین اشتیاق تحصیلی و قابلیت استخدام دانشجویان
بررسی رابطه بین اشتیاق تحصیلی و قابلیت استخدام دانشجویان

نیلوفر قنواتی؛ رضوان صالحی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 1-15

https://doi.org/DOR:20.1001.1.26765322.1399.3.4.1.7

چکیده
       پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین اشتیاق تحصیلی و قابلیت استخدام در بین دانشجویان دانشگاه شهرکرد انجام شد. این پژوهش مقطعی و از نوع توصیفی ـ همبستگی بوده که 102 نفر از دانشجویان دانشگاه شهرکرد ...  بیشتر
بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی در مادران کودکان مبتلا به اختلال اتیسم
بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی در مادران کودکان مبتلا به اختلال اتیسم

مائده غلامزاده؛ فاطمه بیان فر

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 1-21

چکیده
       هدف پژوهش حاضر، تعیین اثر بخشی درمان پذیرش و تعهد بر افزایش میزان رضایت زناشویی بود. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون – پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه ...  بیشتر
بررسی رابطه فرسودگی شغلی و خودکارآمدی در معلمان متوسطه اول؛ با تاکید بر نقش میانجیگری سخت رویی
بررسی رابطه فرسودگی شغلی و خودکارآمدی در معلمان متوسطه اول؛ با تاکید بر نقش میانجیگری سخت رویی

اقدس مختارخان

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 1-29

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط فرسودگی شغلی و خودکارآمدی با تاکید بر نقش تعدیل کننده سخت رویی و تاب آوری معلمان متوسطه اول شهرری بوده است. جامعه آماری کلیه معلمان متوسطه اول آموزش و پرورش شهرری بود واز نمونه ...  بیشتر
نقش واسطه ای التزام عملی به نماز در رابطه بین روابط والد فرزندی و نگرش به ارتباط با جنس مخالف در نوجوانان
نقش واسطه ای التزام عملی به نماز در رابطه بین روابط والد فرزندی و نگرش به ارتباط با جنس مخالف در نوجوانان

اعظم نصیری؛ محمدعلی احمدوند

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 1-22

چکیده
  همزمان پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه­ای التزام عملی به نماز در رابطه بین روابط والد- فرزندی و نگرش به ارتباط با جنس مخالف انجام شد. طرح پژوهش توصیفی همبستگی بود که در آن از روش مدل­یابی تحلیل مسیر ...  بیشتر
رابطه قاطعیت، نگرش به مسئولیت و جهت‌گیری زندگی با ماندگاری در درمان اعتیاد مددجویان مرد مراکز ترک اعتیاد شهرزنجان
رابطه قاطعیت، نگرش به مسئولیت و جهت‌گیری زندگی با ماندگاری در درمان اعتیاد مددجویان مرد مراکز ترک اعتیاد شهرزنجان

رامین کریمی؛ قمر کیانی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 1-21

چکیده
  اعتیاد به مواد مخدر از مهم‌ترین مشکلات عصر مدرن است که موجب ناکارآمدی افراد جامعه شده و با ایجاد مشکلات عمده در زمینه‌های سلامتی، رفتاری و اقتصادی، ‌باعث از بین رفتن زندگی و بودجه ملی برای مبارزه یا ...  بیشتر
بررسی اثربخشی روان درمانی تحلیلی کارکردی بر تمایز یافتگی خود و کیفیت روابط موضوعی در افراد مبتلا به اختلال شخصیت نارسیستیک
بررسی اثربخشی روان درمانی تحلیلی کارکردی بر تمایز یافتگی خود و کیفیت روابط موضوعی در افراد مبتلا به اختلال شخصیت نارسیستیک

مهدخت فردی؛ سید علی آل یاسین

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 1-18

چکیده
   پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روان­درمانی تحلیلی کارکردی بر تمایزیافتگی خود و کیفیت روابط موضوعی در افراد مبتلا به اختلال شخصیت نارسیستیک انجام شد. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون ...  بیشتر
بررسی دنیای مطلوب (در زمینه ازدواج) دختران مجرد 35 سال و بالاتر شهر اصفهان
بررسی دنیای مطلوب (در زمینه ازدواج) دختران مجرد 35 سال و بالاتر شهر اصفهان

الهه السادات بنی هاشمی؛ لطیفه السادات مدنیان؛ لیلا پرنده

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 17-37

https://doi.org/DOR:20.1001.1.26765322.1399.3.4.2.8

چکیده
       با ظهور دومین گذار جمعیتی که از آن به عنوان گذار در خانواده و تشکیل خانواده نیز یاد می شود، الگوهای سنتی سابق دچار تغییرات اساسی شده و الگوهای جدیدی از ازدواج نمود یافته‌اند که عبارتند از: ...  بیشتر
بررسی و مقایسه کیفیت زندگی، شادکامی و دلزدگی زناشویی زوجین عضو شبکه های اجتماعی(مجازی) و زوجین غیر عضو
بررسی و مقایسه کیفیت زندگی، شادکامی و دلزدگی زناشویی زوجین عضو شبکه های اجتماعی(مجازی) و زوجین غیر عضو

کلثوم شفاعت زاده؛ رویا فتح الله پور

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 17-42

چکیده
  مقاله حاضر به منظور بررسی و مقایسه کیفیت زندگی، شادکامی و دلزدگی زناشویی زوجین عضو شبکه های اجتماعی (مجازی) و زوجین غیر عضو می باشد. طرح پژوهش از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه­ی آماری پژوهش شامل 100 زوج ...  بیشتر
پیش بینی نگرش نسبت به ازدواج در جوانان بر اساس جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی و چشم انداز زمان
پیش بینی نگرش نسبت به ازدواج در جوانان بر اساس جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی و چشم انداز زمان

طاهره غنی‌پوراجراآباد؛ مصطفی جوانشیر افشار

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 19-33

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش­بینی نگرش نسبت به ازدواج بر اساس جهت­گیری مذهبی درونی و بیرونی و چشم­ انداز زمان در جوانان انجام شد. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد رودهن ...  بیشتر
اثربخشی آموزش رابطه سالم با جنس مخالف بر مدیریت خشم و افزایش مهارت های اجتماعی در نوجوانان دختر
اثربخشی آموزش رابطه سالم با جنس مخالف بر مدیریت خشم و افزایش مهارت های اجتماعی در نوجوانان دختر

نفیسه اجل لوئیان؛ الهام رضایی؛ راضیه ابوترابی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 23-42

چکیده
  هدف از پژوهش تعیین اثربخشی آموزش رابطه سالم با جنس مخالف بر مدیریت خشم و افزایش مهارت های اجتماعی در نوجوانان دختر شهر اصفهان بود. روش پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود.  ...  بیشتر
آسیب های درون فردی و بین فردی روابط دختران نوجوان با جنس مخالف (تحلیل کیفی)
آسیب های درون فردی و بین فردی روابط دختران نوجوان با جنس مخالف (تحلیل کیفی)

فاطمه بهرامی؛ لیلا رفیعی؛ ناهید صالحیان دهکردی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 23-38

چکیده
  هدف از این مطالعه درک عمیق تجربه‌ی دختران نوجوانی است که با جنس مخالف بودند یا کسانی که تجربه این روابط را قبلاً داشتند. روش تحقیق، کیفی و از نوع پدیدار شناسی بود که از طریق مصاحبه ی عمیق در نهایت با 10 ...  بیشتر
پیش‌بینی عزت نفس نوجوانان براساس رابطه والد-فرزند، نیازهای بنیادین روان شناختی و خودپنداره
پیش‌بینی عزت نفس نوجوانان براساس رابطه والد-فرزند، نیازهای بنیادین روان شناختی و خودپنداره

الهام امامی میبدی؛ بتول احدی؛ اعظم فرح بیجاری

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 23-45

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی عزت نفس نوجوانان براساس رابطه والد-فرزند، نیازهای بنیادین روان شناختی و خودپنداره انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی دانش آموزان ...  بیشتر
مقایسه سبک های‌ دلبستگی، سطح تمایزیافتگی در دانشجویان متأهل دارای رابطه و فاقد رابطه قبل از ازدواج و نحوه نگرش آنان نسبت به ازدواج
مقایسه سبک های‌ دلبستگی، سطح تمایزیافتگی در دانشجویان متأهل دارای رابطه و فاقد رابطه قبل از ازدواج و نحوه نگرش آنان نسبت به ازدواج

لیدا رستمی؛ محمود گودرزی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 31-52

چکیده
  همزمان با ورود جامعه ایرانی به نظام مدرن، نهاد خانواده و ازدواج تحولات مهمی را از سر گذرانده است ازجمله این تحولات، افزایش رابطه دوستی قبل از ازدواج است. هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه سبک­های دلبستگی ...  بیشتر
بررسی اثربخشی آموزش دقت و تمیز دیداری بر بهبود عملکرد خواندن در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با نوع خواندن (نارسا خوان)مقطع ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی 1396
بررسی اثربخشی آموزش دقت و تمیز دیداری بر بهبود عملکرد خواندن در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با نوع خواندن (نارسا خوان)مقطع ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی 1396

نجمه درودی؛ اعظم قاسمی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 35-49

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش دقت و تمیز دیداری بر بهبود عملکرد خواندن دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با نوع خواندن (نارسا خوان) مقطع ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی 1396می‌باشد. جامعه این پژوهش ...  بیشتر
بررسی عوامل مؤثر بر آسیب پذیری روانی در معلمان مدارس مقطع متوسطه دوره اول منطقه 20 شهر تهران
بررسی عوامل مؤثر بر آسیب پذیری روانی در معلمان مدارس مقطع متوسطه دوره اول منطقه 20 شهر تهران

اعظم مختارخان

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 39-66

https://doi.org/DOR:20.1001.1.26765322.1399.3.4.3.9

چکیده
       هدف پژوهش حاضر تعیین عوامل موثر بر آسیب پذیری روحی و روانی در معلمان مدارس مقطع متوسطه دوره اول، منطقه 20 شهر تهران بوده است. جامعه هدف در این تحقیق معلمین مدارس مقطع متوسطه دوره اول ، منطقه ...  بیشتر
اثربخشی آموزش طرحواره درمانی یانگ بر تاب آوری و سبک های فرزندپروری مادران دانش آموزان متوسطه دوم
اثربخشی آموزش طرحواره درمانی یانگ بر تاب آوری و سبک های فرزندپروری مادران دانش آموزان متوسطه دوم

فاطمه فروزانفر؛ فریده دوکانه‌ای

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 39-58

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، اثربخشی آموزش طرحواره درمانی یانگ بر تاب­آوری و سبک­های فرزندپروری مادران دانش­آموزان متوسطه دوم منطقه 5 شهر تهران(پونک) بود. پژوهش حاضر از نوع مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون- ...  بیشتر
امید به آینده شغلی: یک مداخله شناخت محور
امید به آینده شغلی: یک مداخله شناخت محور

رضوان صالحی؛ مریم جعفری

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 43-67

چکیده
  امید به آینده شغلی یکی از ضروریترین انگیزه ها در بین نیروهای جوان یک جامعه به ویژه دانشجویان می باشد. این مهم با توجه به شرایط اشتغال در قرن 21 ضرورت بیشتری دارد. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مداخله ...  بیشتر
اثربخشی آموزش نظریه انتخاب بر خودکارآمدی و شادکامی زنان مراجعه کننده سرای محله منطقه 6 شهر تهران
اثربخشی آموزش نظریه انتخاب بر خودکارآمدی و شادکامی زنان مراجعه کننده سرای محله منطقه 6 شهر تهران

مرجان قاسمی؛ عبدالله شفیع آبادی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 47-67

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش نظریه انتخاب بر خودکارآمدی و شادکامی زنان انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل زنان متأهل مراجعه کننده به خانه سلامت منطقه 6 شهر تهران بود که با روش نمونه گیری در دسترس ...  بیشتر
اثربخشی روایت درمانی گروهی بر سرزندگی تحصیلی و بهبود روابط والد- فرزندی در دانش آموزان مقطع متوسطه اول
اثربخشی روایت درمانی گروهی بر سرزندگی تحصیلی و بهبود روابط والد- فرزندی در دانش آموزان مقطع متوسطه اول

نادیا محسنی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 51-69

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی روایت­درمانی گروهی بر بهبود روابط والد- فرزندی و سرزندگی تحصیلی در دانش­ آموزان دختر مقطع متوسطه اول انجام شد. پژوهش حاضر از نوع مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش ­آزمون- ...  بیشتر
هنجاریابی پرسشنامه معنای اجتماعی در رویدادهای زندگی (SMILES) در افراد دارای تجربه سوگ به دلیل بیماری کرونا
هنجاریابی پرسشنامه معنای اجتماعی در رویدادهای زندگی (SMILES) در افراد دارای تجربه سوگ به دلیل بیماری کرونا

مریم احمدی منش؛ علی رضایی شریف

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 53-66

چکیده
       هدف پژوهش حاضر هنجاریابی پرسشنامه معنای اجتماعی در رویدادهای زندگی (SMILES) در افراد دارای تجربه سوگ به دلیل بیماری کرونا بود. این پژوهش بر روی 309 نفر که به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شده ...  بیشتر
اثربخشی رفتار درمانی عقلانی_هیجانی (REBT) بر کنترل تکانه و دشواری در تنظیم هیجان در نوجوانان مراجعه‌کننده به مراکز DIC شهر تهران
اثربخشی رفتار درمانی عقلانی_هیجانی (REBT) بر کنترل تکانه و دشواری در تنظیم هیجان در نوجوانان مراجعه‌کننده به مراکز DIC شهر تهران

مونا شکری شمس؛ افسانه خدیوی زند

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 59-72

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش تعیین اثربخشی  رفتار درمانی عقلانی_هیجانی (REBT) بر کنترل تکانه و دشواری در تنظیم هیجان در نوجوانان مراجعه­کننده به مراکز DIC شهر تهران بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون_ ...  بیشتر
اثربخشی آموزش رویکرد مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل بر بهزیستی روان شناختی زنان متأهل خمینی شهر
اثربخشی آموزش رویکرد مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل بر بهزیستی روان شناختی زنان متأهل خمینی شهر

اکرم ابراهیمی؛ سحر خانجانی وشکی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 67-85

https://doi.org/DOR:20.1001.1.26765322.1399.3.4.4.0

چکیده
       هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش رویکرد مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل (TA) بر بهزیستی روانشناختی زنان متأهل خمینی شهر بود. روش  پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با ...  بیشتر
بررسی نقش همجوشی شناختی والدین در خودکارآمدی فرزندان
بررسی نقش همجوشی شناختی والدین در خودکارآمدی فرزندان

میلاد سعیدی؛ ابراهیم نعیمی؛ میلاد محبوب زاده

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 67-78

چکیده
  همجوشی شناختی زمانی اتفاق می افتد که شخص در بافت فکری خود گرفتار شود. همجوشی شناختی از متغیرهای جدید در روانشناسی است. خودکارآمدی سازه اصلی تئوری اجتماعی و شناختی بندورا است و به برداشت افراد از توانایی ...  بیشتر
بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در هیجانات تحصیلی فرزندان
بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در هیجانات تحصیلی فرزندان

میلاد سعیدی؛ ابراهیم نعیمی؛ میلاد محبوب زاده

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 69-81

چکیده
  امروزه بسیاری از جوانان به فعالیت های اجتماعی شبکه ای اشتغال دارند و برای ساختن زندگی خوداز روابط و مناسبات اینترنتی استفاده می کنند یکی از مهمترین کارکردهای هیجانات تحصیلی، عملکرد تحصیلی و همچنین رفتارهای ...  بیشتر
اثربخشی درمان هیجان مدار بر شکست عشقی و رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد رودهن
اثربخشی درمان هیجان مدار بر شکست عشقی و رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد رودهن

مصطفی جوانشیر افشار؛ طاهره غنی‌پوراجراآباد

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 69-84

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان هیجان مدار بر شکست عشقی و رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد رودهن انجام شد. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری ...  بیشتر